Bli medlem

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Vi erbjuder våra medlemmar ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter.Ansök om att bli medlem genom att fylla i vårt ansökningsformulär och skicka till oss.
Kostnad Avgiften utgår med SEK 500 i medlemsavgift och resterande belopp som avdragsgill serviceavgift.

Omsättning Medlemsavgift/år Serviceavgift/år en ort Serviceavgift/år två orter
< 50 MSEK SEK 500 SEK 2.000 SEK 3.500
50 – 100 MSEK SEK 500 SEK 4.000 SEK 6.500
100 – 500 MSEK SEK 500 SEK 9.000 SEK 12.000
> 500 MSEK SEK 500 SEK 18.000 SEK 20.000
Guldmedlemskap SEK 500  SEK 60.000
Personligt medlemskap SEK 1.000

Guldmedlemskap innefattar medlemskap för samtliga koncernföretag i Norge och Sverige och medlemskap i säväl NSHK Oslo, NSHK Stockholm och NSHK Göteborg samt att 2 personer från varje företag går kostnadsfritt på samtliga av NSHK:s arrangemang.

Intäkterna från Guldmedlemmar används i första hand för att täcka Talentnetverket.

Speciella arrangemang och aktiviteter anordnas för Guldmedlemmarna.