Kalendarium NSHK Oslo 2008

16 april 2008

Medlemsmøte hos DnBNOR

These are turbulent times. The world’s stock exchanges are trembling. There are increasing demands for energy. The American Election is due this autumn. China is still showing remarkable growth. How will these external factors influence the Norwegian Economy? Some claim that we are facing a Nordic crisis in the financial sector. How will domestic variables such as the demand for skilled labour, the new pension system and the oil prices, influence the Norwegian economy?

Norsk-svensk handelskammer inviterer til lunsjseminar i samarbeid med DnBNOR og British-Norwegian Chamber of Commerce.

Se invitasjon:

Norwegian Economic Outlook (pdf 53 kB)

13 mars 2008

SNNS – Informasjonsmøte hos Innovasjon Norge

Kom til Innovasjon Norge den 13.mars.for inspirerende presentasjon om programmet Svensk-norsk næringslivssamarbeid. På menyen står samarbeidscases, informasjon om søknadsprosedyrer og en deilig buffe. Møtet er fra kl 1500, og åpent for alle interessenter.

Se invitasjon:

Invitasjon SNNS (pdf 24 kB)

12 mars 2008

Medlemsmøte hos Tandberg

Tandberg er globalt ledende i markedet for videokonferansen. Velkommen til en spennende presentasjon om mulighetene som dagens videokonferanser gir. I tider da virksomhetene ser på muligheter for å redusere sin klimapåvirkning kan videokonferanser være et miljø- og tidseffektivt verktøy.

Se invitasjon:

Tandberg NSHK (pdf 126 kB)

12. februar

Etableringseminar med fokus på HR-spørsmål og arbeidsrett

Svenske bedrifter etablerer og vokser i Norge som aldri før. I dag finns det omkring 2 600 svenske datterselskaper i Norge. Spørsmål om juridiske forhold, arbeidsrett, ansettelsesformer, valg av organisasjonsform og HR-relaterte spørsmål er sentrale for mange bedrifter i oppstartsfasen, men også når virksomheten begynner å vokse. Når og hvem skal vi rekruttere? Hvordan ser det norske kompetansemarkedet ut? Hvordan skal vi utforme ansettelsesavtalen? Hvilke forskjeller finns mellom norske og svenske arbeidstakere? Hva motiverer mine norske ansatte?

Også etablerte datterselskaper og filialer har, etter vår erfaring ofte behov for å ta beslutninger rundt utvikling og iblant avvikling av ansettelsesforhold.

Den 12. februar arrangerer Norsk-Svensk Handelskammer og Sveriges Exportråd i samarbeid med Mercuri Urval og Svensson Nøkleby Advokatbyrå et seminar som tar opp etablering, rekruttering og ansettelser i Norge samt norsk arbeidsrett

Invitasjon til seminar 12. februar (pdf 119 kB)

14. februar

”På vei mot grønne sertifikater: Hva blir konsekvensene for strømprisen og utbygging av fornybar energi?”

To år etter at forhandlingene mellom Sverige og Norge om felles marked for grønne sertifikater ble avbrutt, har energiministrene gjenopptatt samtalene. Samtidig har EU-kommisjonen uttalt at den ønsker en felles EU-marked for sertifikater for grønn kraftproduksjon Vil dette sette fart i utbyggingen av fornybar energi i Norge og Norden? Hva blir konsekvensene for energipriser, teknologiutvikling og nordisk energi- og industrisamarbeid?

Frokost serveres fra kl, 07.45.
Faglig program: 08.00-10.00.
Sted: Hotel Bristol, Oslo.
Kl.08.00

  • Maria Westrin, avdeling for systemanalyse Energimyndigheten i Sverige:
    Erfaringer fra el-sertifikatsystemet i Sverige – et kostnadseffektivt virkemiddel for grønn energiutbygging?
  • Torger Lien, Administrerende direktør Nord Pool:
    Hvordan få et effektivt marked for grønne sertifikater?
  • Erlend Broli, Avdelingssjef Project Development Statkraft:
    Vil et sertifikatmarked gi nok stimulans til utbygging av fornybar kraft i Norge?

Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen.

Ordstyrer for debatten er Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør Mandag Morgen