Kalendarium NSHK Stockholm 2008

3 december

Julkonsert i Berwaldhallen kl. 18.30

Julkonsert med Nidarosdomens Guttekor och violinisten Arve Tellefsen med närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, som utdelar Prins Eugens Kulturpris 2008.

19 november

Lunchmöte kl. 12.00-13.30 på norska ambassaden

Posten Norges satsning i Norden genom Bring.

Läs mer (pdf 383 kB)

22 oktober

Specialvisning av ”Moderna” hos Bukowskis, 18.30

Anmälan till no.swe.chamber@telia.com senast den 17 oktober.

22 september

Möte på norska ambassaden, 18.00-20.00

”IK – Private Equity i Norge, Norden och Europa.” Björn Savén, ordf. i IK Investment Partners.

Läs mer (pdf 31 kB)

26 augusti

Frukostseminarium kl 07.30 hos DnB NOR i Stockholm

En specialanalys, ”Oljedriven Inflation – ett hot mot tillväxten”, samt DnB NOR´s tredje tertialrapport för i år presenteras.

Anmäl dig senast det 20 augusti.

Läs inbjudan (pdf 47 kB)

Passar inte dag, tid eller plats Dig har Du möjlighet att delta på samma seminarium i Göteborg hos DnB NOR den 25 augusti kl. 15.00. I sistnämnda fall måste Du anmäla Ditt deltagande till no.swe.chamber@telia.com

15 april

Årsmöte på norska ambassaden, 17.00

Årsmötet kommer sedvanligt att äga rum på norska ambassaden. Efter mötet kommer Burson Marsteller att presentera rapporten Norge sett fra Sverige. Det är en omfattande rapport som grundar sig på en helt färsk omdömesanalys.

25 opinonsledande personer från politik, förvaltning, näringsliv, forskning, kulturliv, miljö och media har intervjuats och lämnat sin syn på en mängd områden som: generella associationer om Norge, kunskaper om Norge, intryck av och erfarenheter om utrikespolitik, inrikespolitik, näringsliv, miljö, forskning, kultur, stil och hållning, kommunikation, människor, Norges ”personlighet” och förväntningar inför framtiden.

Efter presentationen kommer rapporten att debatteras bland deltagarna. Kvällen avslutas med buffé och mingel.

Anmälan senast den 10 april till no.swe.chamber@telia.com.

Välkomna!

12 mars

Möte hos Tandberg, 12.00-14.00

I mars kommer medlemsmötet att förläggas till Tandberg i Frösundavik. Vi planerar att ha ett videomöte med NSHK i Oslo hos moderbolaget i Tandberg.

Se program (pdf 131 kB)

18 februari – OBS! Nytt datum!

Lunchmöte med Statkraft på norska ambassaden, 12.00-14.00

I oktober informerade Statkraft om en helt ny unik lösning på energiområdet genom samgåendet med SCA för att bygga en gemensam vindkraftpark. På mötet kommer Statkraft Energi´s VD Bengt Vernmark att informera om projektet.

22 januari

Veidekke-seminarium

Nobelsalen, Wintervikens konferens, Stockholm

”En attraktiv region behöver en mångfald av boendeformer samt en vilja bland människor och företag att satsa. Ägarlägenheter är en beprövad boendeform, som tillämpas i flera grannländer. Men i Sverige är den inte tillåten. Varför?

Goda kommunikationer är förutsättningen för all utveckling, och i Stockholmsregionen står projekten på kö. Men de hindras av byråkratiska och administrativa hinder. Varför?”

Välkommen till ett seminarium, som ger svaren på knäckfrågorna. Medverkar gör Beatrice Ask, Susanne Lindh Stellan Lundström, Carl Cederschiöld, Urban Edenström, Karin Svensson Smith, Tobias Olsson, Barbro Engman, Ewa Thalén Finné, Hans Lindblad m fl.

Veidekke arrangerar seminariet i samverkan med Niam och Norsk-Svenska Handelskammaren. Välkommen!

Läs inbjudan (pdf 171 kB)