5 februari 2010

Möte med Dagens Industris nye chefsredaktör

Fart och rapp ordväxling karakteriserade årets första FINSVE-lunch, som gick av stapeln på Rica Hotel i centrala Stockholm. Träffen genomfördes i samarbete med Norsk-Svenska Handelskammaren. Talare var Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri. Under utfrågning av Thomas Silbersky levererade han många intressanta fakta på temat ”Pressens inflytande i går, i dag, i morgon – företagens möjligheter att dra nytta av pressen”. Lunchen arrangerades i samarbete med norsk-svenska handelskammaren i syfte att ytterligare bredda nätverket och öka nyttan för båda kamrarnas medlemmar.

Läs hela referatet här (pdf  68 kB)