12 februari 2010

Besök på norska montern på Stockholm Furniture Fair

Vi var 15 deltagare som träffades 13.00. Först fick vi en orientering om den norska montern av Elinor Eriksson från Innovasjon Norge. Montern har tidigare deltagit i motsvarande mässa i London 6 ggr. Detta var första gången i Sthlm. 20 deltagande mindre företag/företagare. Projektet sponsrades av Ambassaden, UD, Innovasjon Norge, Norsk Industri och Norges Designråd. Montern hette 100%Norway.

Efter en genomgång och besök hos utställarna i montern fick vi en smörgås och kaffe. Därefter fick vi möjlighet att besöka Stockholm Furniture Fair i dess helhet. Alla tog chansen. Nämnas kan att vi var 18 anmälda men att några lämnade återbud mycket sent. Öyvind Hernes tog väl hand om oss.