Hjärtat klappar för apoteket

Anders Nyberg, VD Apoteket Hjärtat Apoteksmonopolet blev en knappt 40-årig parentes i den svenska apotekshistorian. Reformen är en av de största som alliansregeringen genomförde under mandatperioden 2006-2010. Nu befinner vi oss i en övergångsperiod, där både statliga och privata aktörer slåss om utrymmet på marknaden. Jostein Lønberg och Anders Nyberg från Apoteket Hjärtat berättade om avregleringen av apoteksmarknaden i Norge och Sverige för Norsk-svenska medlemmar.Tillgänglighet, mångfald och lägre priser var de tre huvudskäl som regeringen angav för behovet att avreglera apoteksmarknaden. Innan avregleringen fanns 900 apotek i Sverige. 450 av dessa såldes till privata aktörer. 300 har förblivit i statlig ägo, medan resterande 150 avsattes till att bilda Apoteksgruppen, en organisation under vilka mindre näringsidkare kan bedriva apotekshandel på franchisingbasis.Med i genomsnitt 10 000 invånare per apotek hör Sverige till de länder i Europa där avstånden mellan apoteken är som störst. I och med avregleringen beräknas 400-500 nya apotek slå upp sina dörrar runtom i landet de närmaste åren. Ännu är det en bit kvar till den apotekstäthet som råder i Norge, för att inte tala om övriga Europa, men utvecklingen ser ut att vara på väg åt rätt håll.
Anders Nyberg, VD, Apoteket Hjärtat
Störst av aktörerna efter den svenska avregleringen är Apoteket Hjärtat, som ägs av Altor. Med fyra alldeles nyöppnade apotek har man nu passerat 250-gränsen. Näst störst är Kronans Droghandel med drygt 170 apotek, följt av Medstop med drygt 60. Därefter följer en lång rad mindre aktörer. Situationen är helt annorlunda än den i Norge, där tre stora kedjor dominerar marknaden. Här finns visserligen även 15-20 oberoende aktörer, men dessa är små och utgör knappast någon allvarlig konkurrens för de tre stora.- Jag tror att vi även i Sverige kommer att se en viss konsolidering inom de närmaste åren, även om det nog i Sverige kommer att finnas fler aktörer än i Norge, tror Jostein Lønberg, vice VD för sortiment på Apoteket Hjärtat.

Jostein Lønberg
Jostein Lønberg, vice VD
sortiment på Apoteket Hjärtat

När Apoteket Hjärtat började sin verksamhet i november 2009 var man endast tre personer. I februari i år hade man tagit över mer än tvåhundra statliga apotek och hade plötsligt runt tvåtusen anställda. Riktigt så explosiv väntas inte tillväxten bli framöver, men Apoteket Hjärtat satsar de närmaste åren stenhårt på att växa och profilera sig på en ung och sjudande marknad. Minst ett hundratal nya apotek ligger i planeringen fram till 2015.

– Vår vision är att skapa framtidens apotek – ett apotek inte bara för sjuka utan även för friska, säger Apoteket Hjärtats VD Anders Nyberg.

Nyberg tror mycket på lönsamheten i att förena det farmaceutiska kunnandet med kunskap om detaljhandel. Traditionellt har receptbelagda läkemedel stått för cirka 80 % av omsättningen på apoteken, medan receptfritt och övrig försäljning, så kallad OTC, stått för runt 20 %.

– Nu vill vi gå mot en 60/40-fördelning utan att försäljningen av receptbelagda mediciner minskar, säger han. Det kommer att innebära en stor satsning på kringprodukter såsom schampoo, hudvårdsprodukter och liknande. Här blir också satsningen på egna varumärken, s k private label, ett viktigt verktyg.

Att konkurrensen är stenhård hymlar varken Jostein Lønberg eller Anders Nyberg om.

– Det pågår ett enormt etableringsrace, säger Nyberg. De bra lägena går först och det gäller att hänga med.

Därför har också Apoteket Hjärtat etablerat ett samarbete med både Citygross och Axfood.

– Vi satsar på att öppna apotek utanför stormarknadernas kassalinjer. På så vis underlättar vi även för kunden, som får tillgång till ett one-stop-shop, fortsätter han.

Apoteksregleringen i Sverige föregicks av en motsvarande avreglering av apoteksmarknaden i Norge.

Därför finns en del att lära genom att blicka västerut. Norge lättade på monopolet i tre steg – först avlägsnades grossistmonopolet år 1995, därefter apoteksprivilegiet 2001 och slutligen monopolet på försäljning av receptfria läkemedel år 2003. Det stora huvudsyftet med avregleringen var att sänka priset på receptbelagd medicin. Det har man också lyckats med, enligt Jostein Lønberg.

En annan följd av avregleringen i Norge är att apoteken där blivit fler. Antalet beräknas ha ökat med 70 %, och man räknar idag med i snitt 7 000 människor per apotek. En liknande utveckling ser man alltså idag även i Sverige.
Däremot är det svårt att från de norska erfarenheterna dra detaljerade paralleller till vilka övriga resultat den svenska avregleringen kommer att få på sikt.

– Sverige och Norge har haft olika utgångspunkter, säger Lønberg. I Sverige har man haft ett statligt monopol men en god infrastruktur. Här är den främsta utmaningen att göra apoteken kommersiella. I Norge däremot var utmaningen att bilda kedjor och att utveckla kedjedriften.

Det finns också strukturella skillnader i hur distributionen är uppbyggd. I Sverige råder enkanalsdistribution, dvs leverantörerna levererar endast till en grossist på marknaden, som man har avtal med. I Norge sker distributionen genom flera kanaler samtidigt utifrån en önskan att grossister och apotek ska fungera som motvikt till leverantörsledet.

– Jag tror att även Sverige måste söka sig bort från en modell där leverantören har en så stor del av makten, säger Lønberg.

På det rättsliga planet är skillnaderna däremot mycket små. Reglerna som Sverige införde är till stor del kopierade från de norska.
– Skillnaderna finns framför allt i prissättningsreglerna, säger Lønberg. I Sverige regleras både in- och utpriserna på receptbelagd medicin, vilket hindrar apoteken från att konkurrera med priser.

Avtackning
Norges ambassadör Anne K. Lund
avtackar föredragshållarna.

Situationen i Norge där tre stora kedjor dominerar marknaden har lett till en ganska stor likriktning. Differentiering har inte fått någon större betydelse på den norska apoteksmarknaden och alla kedjor har samma fokus på handelsvaror.
– I Sverige kommer differentiering sannolikt att få större betydelse, förutspår Lønberg. Här finns en dubbelt så stor marknad som i Norge och vi har också en helt annan konkurrenssituation från dag ett, fortsätter han.

Hur utvecklingen i verkligheten blir fram till år 2015 återstår att se. Helt klart kommer ändringar att ske på marknaden, men även justeringar i regelverket kan få konsekvenser för hur apoteksmarknaden kommer att se ut om några år. Förändringens vindar blåser men för Anders Nyberg och Apoteket Hjärtat är framtidsvisionen klar:

– Nu ska vi skapa lite mer värme och lite mer känsla i apoteksmarknaden!

Text och bilder: Martin von Pfaler