Välkommen till Norsk-Svenska Handelskammaren

Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Det gör vi genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för samarbete över gränsen.

  Ladda ner broschyr om NSHK

Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren

Björn-200x300-2
“I dagens globaliserade och konkurrensutsatta värld blir samarbetet mellan Sverige och Norge allt viktigare. Norsk Svenska Handelskammarens huvuduppgift är att främja relationerna mellan det norska och svenska näringslivet – vi erbjuder våra medlemmar ett ovärderligt nätverk och ett intressant programutbud”

Informationskanaler för exportörer och etablerare

Tips och råd för Dig som skall exportera till eller etablera verksamhet i grannlandet.Vi har samlat information och länkar om bland annat skatt, moms, tull, företagsetablering och marknadsförhållanden i Norge och Sverige.
Läs mer…