Etablera verksamhet i Norge

Sveriges Eksportråd i Oslo

Sveriges Exportråd är en naturlig kontaktpunkt för svenska företag, som ska exportera till och driva verksamhet i Norge.

www.swedishtrade.se/norge

Brønnøysundregistrene

är en förvaltningsenhet med ansvar för en rad nationella kontroll- och registreringsuppgifter för näringslivet. På sidan får man också tillgång till Enhetsregisteret, som är en översikt över samtliga verksamheter som är momspliktiga, har registrerat anställda eller är med i Foretaksregisteret.

Om du skall sitta i styrelsen i ett norskt företag eller som svensk registrera en verksamhet i Norge, måste du registrera dig för norskt personnummer. På Brönnoysundregistrenes websidor kan du hämta hem ett så kallat D-skjema och söka om norskt personnummer.

www.brreg.no

Spør oss

Ger dig svar på de vanligaste frågorna om regler för att starta och driva eget företag i Norge. Fem statliga verk (Arbeidstilsynet, Brönnöysundsregistene, Skatteetaten, Trygdeetaten och Statitistisk Sentralbyrå), som har ansvaret för en betydlig del av de regler du måste följa som näringsidkare, står tillsammans bakom denna portal.

www.spor-oss.no

Internetdomäner

Ska du upprätta internetdomäner i Norge, dvs önskar ha en .no-adress, måste du registrera en verksamhet i Norge (ett dotterföretag, filial, enmansföretag eller liknande). Mer information om reglerna får du genom att vända dig till Sverige Exportråd.

Arbetsförmedling och rekrytering

Sveriges Exportråd åtar sig också rekryteringsuppdrag för sina kunder. NAV är den centrala myndigheten för arbetsförmedling i Norge.

www.nav.no