Inbjudan – IVAs projekt Innovationskraft Sverige

IVAs projekt Innovationskraft Sverige välkomnar till lunchseminarium fredagen den 8 februari 2013

Välkommen till ett lunchseminarium på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakadmien (IVA) om det norska Leverantörsutvecklingsprogrammet. Det norska Nasjonalt program for leverandørutvikling, som ska pågå i fem år, startade år 2010 och målsättningen är att programmet ska leda till att offentlig upphandling i Norge i än högre grad ska stimulera till innovation och värdeskapande.
Per Harbø, projektledare för Nasjonalt program for leverandørutvikling kommer berätta om projektarbetet, strategier, aktiviteter – och resultat.

Detta seminarium, som är en del i IVAs projekt Innovationskraft Sverige, kommer lyfta fram betydelsefulla aspekter ur det norska programmet samt ställa frågan om detta norska program bör bli en inspiration till ett svenskt initiativ?

Inledare
Per Harbø, projektledare Nasjonalt program forleverandørutvikling

Panel
Björn Bergström, vice ordförande i Sveriges offentliga inköpares (SOI:s) styrelse och upphandlingsansvarig på Riksbanken.
Anna-Mari Fineman, enhetschef VINNOVA
Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting
Ulf Lindberg, chef Almega Näringspolitik

Tid: Fredagen den 8 februari kl. 11.00-13.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Program: Detaljerat program och inbjudan hittar du här!
Anmälan: Senast den 1 februari 2013 via denna länk