”Stockholm – Oslo under tre timmar med tåg” 


Datum: Torsdagen den 7 december 2017
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
Tid: Kl 08:00-10:00
Anmälan: via email till berit.salheim@nshk.se

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar.


Program
08:00 Registrering och frukost

08:30 Inledning – Björn Rosengren, ordförande NSHK Stockholm och Mikael Stabo, Delägare, Advokatfirman Lindahl
Norge är Sveriges främsta exportland. Oslo och Stockholm är två av Europas snabbast växande städer och däremellan ligger Sveriges befolkningstätaste stråk med många viktiga företag.Trots det är landinfrastrukturen bristfällig.

– Nuläget – 585 företagsröster
Näringslivet ser ett stort behov av bättre kommunikationer och tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Det visar en undersökning som Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland har gjort med närmare 600 företag i mellanmarknaderna Västmanland, Örebro och Värmland.
Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen.

– Framtiden – Under tre timmar
Hur kan man kan bygga ut sträckan mellan de två huvudstäderna för att pressa ned restiden under tre timmar. Vad kostar det, och hur det skulle kunna finansieras?
Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 

– En lönsam affär
Sweco har lett arbetet med att ta fram en nyttoanalys som visar att investeringen på 55 mdr ger en direkt nytta på 67 mdr. Till det ska läggas väsentliga godsnyttor.
Michael Stjärnekull, Chef Avd Strategisk Järnväg, Sweco

– Juridiska aspekter
Hur ser de juridiska aspekterna av stora upphandlingar ut och samverkan privat-offentlig sektor?
Peter Högström, Delägare, Advokatfirman Lindahl

10:00 Avslut

Välkomna!