Ett kunskapsbaserat Norden

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv

Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till en konferens på temat
”Ett Kunskapsbaserat Norden”
onsdagen den14 januari 2015 kl. 14.00 – 20.30 på Handelshögskolan i Stockholm.

Från oljeekonomi till ett kunskapsbaserat samhälle. Hur ska vi utveckla en kunskapsbaserad ekonomi i Norden?

På konferensen medverkar Norges europaminister och Sveriges näringsminister samt ledare från näringsliv och forskning i Sverige och Norge. Se detaljprogrammet för ytterligare information.

Norges näringsminister Sveriges näringsminister Investors ordförande Kongsberggruppens koncernchef EVRYs koncernchef IK Investment Partners ordförande
Vidar Helgesen Mikael Damberg Jacob Wallenberg Walter Qvam Terje Mjøs Björn Savén
Professor vid Handelshøjskolen BI i Oslo Professor vid Handelshögskolan i Stockholm Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet Norges ambassadör i Stockholm Ordförande i Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo Ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm
Torger Reve Örjan Sölvell Maria Strømme Kai Eide Harald Norvik Björn Rosengren