Eierskapskonferensen 2015

Vill du delta i en spännande konferens med företagsägare inom svenskt och norskt näringsliv?

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemmar är inbjudna att anmäla sig till ”Eierskapskonferansen 2015” på Grand Hotel i Stockholm 22 april.

Det blir fokus på likheter, olikheter och möjligheter i svenskt och norskt privat företagsägande. Från svensk sida medverkar bland andra Viveca Ax:son Johnson och Jacob Wallenberg.

Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges ambassad i Stockholm, Svenskt Näringsliv och Norges Rederiforbund är arrangörer.