Synergi over kjølen

 talentnetverk
Vinnergruppen sammen med juryen. Fra venstre: Harald Nordvik (NSHK Oslo), Eirik Winsnes, Björn Rosengren (NHSK Stockholm), Kristin Clemet, Erik Bjørkman og Anders Oppebøen. Foto: Ingvild Siglen Berger

 2015-11-05 // Tirsdag 3. november var ambassaden vertskap for Norsk-Svensk Handelskammers (NSHK) «Talentnettverk 2015».

«Talentnettverket» er et lederprogram for norske og svenske ledertalenter mellom 30 og 35 år. Tirsdagens arrangement i residensen markerte fjerde og siste samling for Talentnettverket 2015, og tema for samlingen var «Synergi over kjølen». Inndelt i grupper presenterte talentene hvert sitt gruppearbeid rundt temaet norsk-svensk integrasjon og samarbeid på tvers av landegrensene.

Läs mer…