Årsmöte i Norsk-Svenska Handelskammaren

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I NORSKSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Tid: 20 april 2015 kl. 17.00

Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm


NORGE EFTER ELVA ÅR MED KVOTERING

Efter Årsmötet ca. kl.17.30:

turid_solvang_2 carina_lundberg_markow_2
Turid Solvang Carina Lundberg Markow

Hur har det gått i Norge med kvoteringen av kvinnor till bolagens styrelser?

Norge har fått världens mest jämställda bolagsstyrelser. Men meningarna är ändå delade om effekterna av kvoteringslagen.

Turid Solvang, VD för Norsk Institutt for Styremedlemmer, kommer att beskriva erfarenheterna av elva år med en lagstadgad kvotering för att öka antalet kvinnor i norska näringslivets bolagsstyrelser.

Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande med ansvar för ägarstyrning på Folksam, kommenterar den norska lagen med svenska ögon.

Det blir plats för frågor och diskussion.

Årsmötet avslutas med förtäring och mingel.