Inbjudan till ”Ett kunskapsbaserat Norden – för ett konkurrenskraftigt näringsliv”

Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till en startkonferens – ”Ett Kunskapsbaserat Norden” – onsdagen den 14 januari 2015 kl. 14.00 – 20.30 på Handelshögskolan i Stockholm.

Som styrelseordföranden i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm och Oslo har vi glädjen att inbjuda Dig till denna startkonferens inför ett möjligt forskningsprogram i Stockholm.

Syftet är att få fart på utvecklingen av gränsöverskridande kluster i den framtida kunskapsintensiva ekonomin. Fokus kommer att vara att belysa de möjligheter som finns att öka samarbetet mellan Norge och Sverige på detta område. Tanken är också att initiera forskningsprojekt om gränsöverskridande klusterbildningar.

Denna konferens kan ses som ett sätt att föra det norska forskningsprojektet, ”Et Kunnskapsbasert Norge”, vidare in i Sverige. Projektet leddes av professor Torger Reve vid Handelshögskolan i Oslo och presenterades förra året.

På konferensen medverkar ledare från näringsliv, politik och forskning i Sverige och Norge, Det blir tid för diskussioner, frågor och relationsbyggande, både under programmet och under avslutande middagen.

Vi hoppas och tror att detta kan vara intressant för Dig och önskar Dig välkommen till en spännande eftermiddag och kväll. Bifogat finns ett detaljprogram.

Ladda hem detaljprogram

Med vänlig hälsning

Björn Rosengren
Styrelseordförande
Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm
Harald Norvik
Styrelseordförande
Norsk-Svenska Handelskammaren Oslo

Anmälan till konferensen

Norges näringsminister Sveriges näringsminister Investors ordförande Kongsberggruppens koncernchef EVRYs koncernchef IK Investment Partners ordförande
Vidar Helgesen Mikael Damberg Jacob Wallenberg Walter Qvam Terje Mjøs Björn Savén
Professor vid Handelshøjskolen BI i Oslo Professor vid Handelshögskolan i Stockholm Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet Norges ambassadör i Stockholm Ordförande i Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo Ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm
Torger Reve Örjan Sölvell Maria Strømme Kai Eide Harald Norvik Björn Rosengren