Ny svensk ambassadör i Oslo

Regeringen utsåg den 26 juni 2014 Axel Wernhoff till ambassadör i Oslo

Axel Wernhoff är för närvarande generalkonsul i Jerusalem. Han har tidigare bl.a. tjänstgjort på ambassaderna i Kuala Lumpur och Wien samt på Statsrådsberedningen och UD:s ministerkansli. Wernhoff har vidare varit biträdande chef för UD:s enhet för Europeiska unionen. Axel Wernhoff tillträder sin nya befattning hösten 2014.

 wernhoff   Foto: Johanna Strömquist