Sveriges nya ambassadör för nordiskt samarbete

Ny ambassadör för nordiskt samarbete

Annika Hahn-Englund har förordnats som samordnare för nordiska samarbetsfrågor i Regeringskansliet med placering i Utrikesdepartementet hos utrikesrådet för handelsfrågor. Hon ska härvid ha ställning som ambassadör. Hahn-Englund är för närvarande chef för den nordisk-baltiska gruppen vid UD:s enhet för Europeiska unionen. Hon har tidigare bl.a. tjänstgjort på ambassaderna i Peking och Bonn, på Sveriges EU-representation och Europeiska kommissionens generalsekretariat i Bryssel samt i Statsrådsberedningen. Annika Hahn-Englund tillträder sin nya befattning hösten 2014.

 annika-hahn-eklund
   Foto: Taimi Köster/Regeringskansliet