Björn Rosengren ny ordförande i NSHK

Untitled 1
Björn Rosengren valdes på onsdagen till ny ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. 

Marie Ehrling avtackades samtidigt för sin tid som ordförande. 

Jacob Dalborg valdes till ny vice ordförande i NSHK. Anna Storåkers valdes in som ny ledamot av styrelsen efter Hans Jacobson. Övriga styrelsen omvaldes. Årsmötet hölls på Norges ambassad.