Norden – Sveriges viktigaste exportmarknad

Svenska tjänster och svenska livsmedel efterfrågas på exportmarknaden. De nordiska grannländerna är, tillsammans med Tyskland, Sveriges viktigaste exportländer.

Färska siffror kring Sveriges utrikeshandel visar att Norden är nu Sveriges viktigaste exportmarknad. Norge är Sveriges största marknad, Finland tredje största och Danmark den fjärde största. Tyskland är, liksom 2012, Sveriges näst största marknad för export av varor och största leverantörsland när det gäller import.