Swedish Match VD Lars Dahlgren 21 november

Vad händer på den svenska och norska marknaden?

På klassisk mark i Tändstickspalatset får vi höra Swedish Match vd Lars Dahlgren berätta om hur han ser på den norska affären ur ett koncern perspektiv.

Därefter berättar Johan Cram, Strategic Markets, Scandinavia Division om den norska snusmarknaden och skillnaderna mellan svenska och norska snuskonsumenter.

Plats: Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Tid: 17.00 Lars Dahlgren inleder med Norge ur ett koncernperspektiv.
Johan Cram berättar om svenska och norska snuskosumenter.
18.00 Guider berättar också om huset och Ivar Kreuger.
18.30 Mötet avslutas med gemensam matbit.