Fler nyheter

Norsk-svenska handelsförbindelser – tillväxt och utmaningar

 

Ambassadør Christian Syse och Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till ett seminarium med Norges næringsminister Torbjørn Røe Isaksen och Ann Linde, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Datum: Tisdagen den 23 april 2019
Tid: Kl 14.30 – 16.00
Plats: Kgl. norsk ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm

 

Program

14.30 Välkommen; ambassadör Christian Syse

– Presentation av Norges næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
– Presentation av Ann Linde, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

Norge är Sveriges näst största exportmarknad av varor och den största av tjänster.
Hur kan handelshindren minineras?

Michael Koch från Kommerskollegium och Håvard Baustad från Menon presenterar de viktigaste resultaten från sina respektive analyser av norsk-svenska handelsförbindelser och handelshinder. Presentationerna efterföljs av samtal lett av ambassadör Syse.

– Summering; Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren

16.00 Avslut

 

Välkomna!

NSHK Årsmöte – gästtalare Rickard Gustafson, SAS

 


SAVE-THE-DATE:

NSHK Årsmöte; ”SAS framgångsrika resa i en föränderlig industri” med gästtalare Rickard Gustafson, President & CEO, SAS


Datum:
  Tisdagen den 7 maj 2019
Tid:        Kl 15.45 Registrering / kl 16.00-16.45 Årsmöte / kl 17.00 Rickard Gustafson, SAS
Plats:     Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammarens årsmöte följs av en presentation; ”SAS framgångsrika resa i en föränderlig industri” med gästtalare Rickard Gustafson, President and CEO, SAS, som presenterar SAS:s framgångar och framtida strategier.

Vi avslutar med vin och mingel.

Välkomna!

 

* * * * *
Program

15.45 Registrering

16.00 Välkommen – Ambassadör Christian Syse.

16:10 Årsmöte – Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren.

17:00 ”SAS framgångsrika resa i en föränderlig industri”; gästtalare Rickard Gustafson, President and CEO, SAS, presenterar SAS:s framgångar och framtida strategier

18.00 Vin och mingel.

* * * * *

 

 

 

Rickard Gustafson
Rickard Gustafson är koncernchef för SAS sedan 2011. Han är även ordförande i Aleris och styrelseledamot i FAM AB. Tidigare har Rickard Gustafson innehaft olika chefsbefattningar inom GE Capital (1996-2006) och varit koncernchef och vd för Codan/TryggHansa (2006-2011). Han avlade en master of science (civilingenjör) med inriktning mot industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet.

SAS
SAS offers the most departures and has an attractive offering for people who travel frequently to, from and within Scandinavia. SAS conducted more than 800 scheduled flights daily in 2018, and a total of more than 30 million passengers traveled to SAS’ 125 destinations and on charter flights in Europe, the US and Asia.

Airline operations are carried out by SAS Scandinavia, SAS Ireland and our regional production partners. In addition, SAS offers ground handling services, technical maintenance and air cargo services.

SAS is a vital part of the Scandinavian infrastructure and as a member of Star Alliance, SAS offers a global network that covers more than 1,300 destinations worldwide.

SAS vision is to make life easier for people who travel frequently to, from, and within Scandinavia by offering smooth, attractively priced flights, regardless of the purpose of travel.

The largest shareholders in SAS are the governments of Sweden, Denmark and Knut and Alice Wallenberg Foundation.

 

 

Norge och Sverige: varför är vi så viktiga för varandra?

Norges ambassad tillsammans med  det norska konsulatet i Kalmar hälsar Dig välkommen till ett halvdagsarrangemang på Kalmar slott den 15 maj 2019.

Datum: Onsdagen den 15 maj 2019
Tid: 13.00-16.30
Plats: Kalmar Slott, Kungsgatan 1, Kalmar

Ambassadör Christian Syse talar om relationen mellan länderna, bl.a. om norska satsningsområden för företag, life science och hav.

Ordförande i Norsk-svenska handelskammaren Björn Rosengren, tidigare näringsminister, talar om relationerna mellan länderna ur ett näringslivsperspektiv: Vilka möjligheter ges till samarbete idag och hur kan handelskammaren och konsulatet bidra på lokalnivå?

Den svenske historikern docent Anders Fröjmark talar om Kalmarunionen och den norske konsthistorikern Geir Thomas Risåsen berättar om Kongemaktens norske residenser under Kalmarunionen – Akershus, Bergenhus og St. Olavs betydning.

 

Högtidligt firande av Ibsens födelsedag

 


Ambassadör Syse och det svenska Ibsensällskapet bjuder in till

Högtidligt firande av Ibsens födelsedag 


Datum:   
Måndagen den 18 mars 2019
Tid:         Kl 17.30 – 19.30
Plats:      Norges Ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
– närmaste busshållplats: Ambassaderna buss 69

Anmälan via separat inbjudan.

 

Program

– Prisutdelning till årets mottagare av Ibsenstipendiet
– Gunnel Lindblom och Henny Moan samtalar om Ibsen.

 

Välkommen!

 

 

 

Norge bästa resmålet


Norges ambassad bjuder in till en frukost!


Gäst är Per Andersson, redaktör på tidningen Vagabond, som berättar mer om varför Norge ut
setts till bästa resmål 2019. 

 


Datum:   
Onsdagen den 13 februari 2019
Tid:         Kl 08.30 – 09.30
Plats:      Norges Ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
– närmaste busshållplats: Ambassaderna buss 69

 

 

Välkommen!

 

 

 

Ny rapport: Relationerna mellan Oslo och Stockholm är starkare än någonsin

Idag presenterade Oslo-Sthlm 2.55, Mälardalsrådet, Osloregionen och Stockholms läns landsting/TRF en ny rapport om kontaktintensiteten mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen. Resultaten visar att utbytet mellan Sverige och Norge är omfattande och har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Relationen Oslo-Stockholm är stark och har potential att bli ännu starkare – en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle starkt bidra till den utveckligen.

Regionerna och länderna investerar i varandra
Kartläggningen visar bland annat att Sveriges investeringsvolym i Norge är mer än tre gånger så stor som i Danmark och Finland tillsammans. En stor del av investeringarna sker inom IT- och företagstjänster. Norska företag äger flest utlandsägda företag i Sverige, främst inom tjänstesektorn, vilket är en trend som varit starkt positiv under lång tid. Under de senaste tio åren har antalet sysselsatta i norskägda företag i Stockholms län fördubblats. Norges varuimport är störst från Sverige, och Sveriges växande tjänsteexport går i huvudsak till Norge.

Kunskapsintensivt och högteknologiskt utbyte
Urbaniseringen och regionförstoringen medför att regionerna växer, både ekonomiskt och befolkningsmässigt i respektive land. Omställningen från varuproducerande industriella ekonomier till mer kunskapsintensiva tjänsteekonomier medför att storstadsregionernas roll och drivkraft blivit allt viktigare. Utbildningsnivån bland invånarna är hög och regionernas näringsliv kännetecknas av en hög andel kunskapsintensiva och högteknologiska tjänster. Regionerna utmärker sig med stark innovationskraft och framstående universitet. Potentialen i att samarbeta mer, snarare än att konkurrera, är stor. Konkurrenskraften skulle stärkas genom samarbeten inom innovation och startup-miljöer samt smarta städer.

Potential i bättre förbindelser järnväg
Allt fler reser mellan storstadsregionerna Stockholm och Oslo, vilket både syns i antalet flygpassagerare och antalet hotellövernattningar i regionerna. 1,4 miljoner flygresor görs mellan Oslo och Stockholm varje år. Samtidigt finns det stor potential i att förbättra järnvägsförbindelserna mellan huvudstadsregionerna. Förbättrad tillgänglighet med tåg skulle medföra mer hållbara och effektiva transporter och möjliggöra ökad handel, arbetspendling och produktivitet i regionerna och för de mellanliggande regionerna. Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare presenterat ett förslag för hur det både är möjligt och lönsamt att skyndsamt få till en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Förslaget presenterades för den svenska och norska regeringen den 29 augusti i år. Förhoppningen är att regeringarna fortsätter att utreda förutsättningarna för att få till förbindelsen tillsammans.

Uppföljning av tidigare arbete
2010 tog Mälardalsrådet tillsammans med Osloregionen och dåvarande Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting fram en rapport för att kartlägga kontakterna och visa förutsättningarna för mer samverkan. Rapporten är en uppföljning där resultatet uppdaterats och vidareutvecklats.

 

Här kan du ta del av rapporten

 

 

 

 

Inspirerande bidrag från deltagarna i Talentnettverket 2018

Under en trevlig kväll på Norges ambassad så träffades deltagarna i Talentnettverket 2018 för att presentera årets grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen”. Det blev ett tufft val för juryn – Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Anders Wenström, representant för Svensk-norska samarbetsfonden och Kai Eide,  ordförande i NSHK Oslo – att utse ett vinnande bidrag.

Detta var talenternas sista samling för året som sedan avslutades med en heldags program hos SAS i Frösundavik.

Alla bidrag var intressanta idéer och förslag men det vinnare blev en portal, ”1630”. Se presentationen här.

Vinnargruppen bestod av Anton Håkansson, DNB Bank ASA, Zakaria Saaliti, Handelsbanken och Monica Stensland, UD Norge. Här tillsammans med juryn; Björn Rosengren, Anders Wenström och Kai Eide.

Övriga deltagande grupper var:

 

 

Speciellt pris utdelat av Michaël Berglund AB

I samarbete med NSHK delade Michaël Berglund AB ut ett speciellt pris med temat, ”Rätt ledare för en bättre värld”. Där röstade deltagarna själva fram den i gruppen som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan under året.

Silje Marie Lesjø, Innovasjon Norge, vann en plats på Michaël Berglund Board Values kurs i professionellt styrelsearbete under 2019 och gratulerades av Joakim Säll, Senior Partner, Michaël Berglund AB och Berit Salheim, VD NSHK och programledare för Talentnettverket.

 

Vi tackar våra samarbetspartners:

                                                                     

 

Et smart Arktis

 

 

Et smart Arktis

Ambassadør Christian Syse bjuder in till samtal och lunch:

Datum: Måndagen den 3 december 2018
Tid:
Kl 12.00-13.45
Plats: Norges ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm
Närmaste busshållplats: «Ambassaderna» buss 69 mot Blockhusudden

  • Politiske perspektiver for Arktis ved statssekretær Audun Halvorsen (Kgl. norsk utenriksdepartement) og kabinettssekreterare Annika Söder (Utrikesdepartementet)
  • Hva gjør norske og svenske myndigheter i nord? Samtale med Senior Arctic Officials – ambassadør Björn Lyrvall og spesialrådgiver Bård Ivar Svendsen
  • Næringsliv og forskning i nord: hvordan drive regional utvikling, stimulere innovasjonsmiljøer, sikre teknologioverføring og fremme næringssamarbeid på tvers av landene i nord? Samtale med VD Gry Holmgren Hafskjold(LTU Business AB og honorær konsul for Norge i Luleå) og seniorforsker Jukka Teräs (Northern Research Institute i Tromsø + Nordregio)

Moderator: generaldirektör Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet

 

Hjertelig velkommen til buffétlunch og mingel fra kl. 12, deretter seminar kl. 1230-1345!

 

 

Bostadspolitik – vad kan Sverige lära av Norge?

 

Trots att bostadspolitiken inte tog så stor plats i den gångna valrörelsen, är ämnet kanske mer relevant än någonsin. Sverige står inför stora utmaningar, och mycket behöver göras för att få till en hållbar och heltäckande bostadspolitik. Fungerar den ”svenska modellen”, eller kan vi söka inspiration utomlands, exempelvis i Norge? Välkommen till en kväll på Norges Ambassad i bostadspolitikens tecken, för en mångfacetterad analys av frågan med efterföljande paneldiskussion.

Paneldiskussionen modereras av Mikael Stabo, advokat i fastighetsbranschen, Advokatfirman Lindahl, och styrelseledamot Norsk-Svenska Handelskammaren.

Efter diskussionen följer mingel med vin och tilltugg.

Datum: Onsdagen den 7 november 2018
Tid: Kl 17:00 – 19:30 inklusive mingel
Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm

Presentation av talarna:

Lennart Weiss
Lennart Weiss är socialdemokratisk debattör och bostadspolitisk expert och är en av initiativtagarna till debattforumet ”bostadspolitik.se”. Han är sedan 2012 kommersiell direktör för den svenska verksamheten på Veidekke.

Andreas Wallström
Andreas Wallström är ekonom och chefsanalytiker på Nordea och tidigare kansliråd vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Cecilie Tenfjord-Toftby
Cecilie Tenfjord-Toftby är riksdagsledamot (M) i Civilutskottet där hon arbetar med bostads- och vattenfrågor. Ledamot i Nordiska Rådet. Tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna i energifrågor. Ordförande i Svensk-Norska parlamentarikerföreningen i Riksdagen. Född och uppvuxen i Norge.

 

Kvällens program

17.00 Registrering

17.20 Välkommen; Ambassadör Christian Syse

17.25 Inledning; Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren

17.30 Paneldebatt och Q&A under ledning av Mikael Stabo, Advokatfirman Lindahl med Lennart Weiss, Veidekke, Andreas Wallström, Nordea och Cecilie Tenfjord-Toftby, Riksdagen.

18.30  Mingel med vin och tilltugg

19.30 Avslut

Välkomna!

MBA SCHOLAR TO STRENGTHEN NORWEGIAN-SWEDISH COOPERATION

 

Kristina Zaytseva, Deputy Chief Product Owner of Swedbank’s LC&I Business Intelligence Value Stream, has been awarded the SSE MBA NSHK scholarship 2019. The scholarship is awarded to next-generation leaders, strengthening Norwegian and Swedish industry.

The scholarship builds on a partnership between the Norwegian-Swedish Chamber of Commerce (NSHK) and the Stockholm School of Economics (SSE) and provides 18 months of executive MBA studies at the Stockholm School of Economics for a value of SEK 465,000. The purpose of the scholarship is to promote Norwegian-Swedish cooperation and raise skill levels among the next generation of leaders.

“Norway is one of Sweden’s largest trading partners and we hope that this scholarship will contribute to further strengthening our great relationship,” says Björn Rosengren, President, Norwegian-Swedish Chamber of Commerce.

Björn Rosengren, Kristina Zaytseva,
Christian Syse and Karin Wiström.

 

Kristina was born in Moscow and initially moved to Sweden to pursue her Bachelor and Master degrees. She lives in Stockholm with her husband and three children. On awarding her the scholarship, the jury cited the following:

Kristina is ambitious, positive and has a strong inner drive. Identified as a “high-talent” individual, she is a change agent and comfortable interacting with all levels of the organization to achieve common goals. Kristina is open, confident and energetic, and always willing to take on the most demanding tasks, and to motivate her colleagues to meet challenges head on.

We believe that the SSE MBA program will give Kristina a solid foundation in general management and support her in realizing her full potential in current and future leadership roles. With her multi-cultural background and experience from Swedbank and other organizations, she will also contribute greatly to the program and her peers. In particular, she will be a good ambassador for Stockholm School of Economics, Swedbank and the Norwegian-Swedish Chamber of Commerce.

“I am very happy and grateful to receive the SSE MBA NSHK scholarship for the SSE Executive MBA Program 2019-2020! I am convinced that this journey will offer me many exciting opportunities that will allow me to grow both personally and professionally. I am looking forward to starting this journey with other ambitious people representing different industries and cultures. And last but not least, I would like to express my gratitude to my family and my boss, Brad McNeil, for all the help and encouragement I have received,” says Kristina Zaytseva.

“Winning the SSE scholarship is a fantastic opportunity for Kristina to continue to fast track her career development and we are extremely proud of her for this achievement. Swedbank will benefit greatly from Kristina being able to leverage the exposure and learning this MBA will deliver and bringing this back to drive strategic change within our organization,” says Brad McNeil Chief Product Owner of Swedbank’s LC&I Business Intelligence Value Stream.

The scholarship jury has consisted of Björn Rosengren, President NSHK, Caroline Bergström, Head of Revenue Optimization, SAS, Karin Wiström, Director SSE MBA, Stockholm School of Economics, and Berit Salheim, CEO, NSHK.

For further information, please contact: 

Karin Wiström, Director SSE MBA, Stockholm School of Economics, karin.wistrom@hhs.se, +46 70 651 21 43

Berit Salheim, CEO, Norwegian-Swedish Chamber of Commerce in Stockholm, berit.salheim@nshk.se, +46-70-566 26 76