Fler nyheter

ID-kapning, utpressning och insiders – brottstrenderna som hotar näringslivet

Datum: Måndagen den 7 maj 2018
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta
Tid: Kl 16.00 – ca 18.00

Seminariet är kostnadsfritt.

Trenden inom brottslighet är tydlig och den är idag ett växande problem för företagande i Sverige. Det handlar om identitetsstölder, bedrägerier, infiltration av organisationer och utpressning – men också om den känsliga frågan med illojala medarbetare. Vad kan man som företagare kan göra när polisen sviker eller man har behov av utredningar som inte är föremål för polisens intresse?

Nya medarbetare är en stor möjlighet men också en stor risk. En felrekrytering till en viktig funktion kan få allvarliga konsekvenser, både för ekonomi, arbetsmiljö och varumärke. Vi presenterar en aktuell bild av vilka avvikelser som är vanligast – vad ljuger kandidaterna om i sitt cv helt enkelt? Och får man göra bakgrundskontroller efter att GDPR trätt i kraft?

Varmt välkommen till ett givande möte med fokus på att minska risk och bygga trygghet. Svensk-norska Handelskammaren hälsar välkomna tillsammans med  2Secure, ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag.

 

Inbjudna talare:

Jeanette Lesslie, vd 2Secure

Har 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, bland annat som säkerhetschef för Grand Hôtel. Har också jobbat på koncernnivå inom Swedavia med ansvar för den strategiska utvecklingen av området verksamhetsskydd och informationssäkerhet för bolagets tio flygplatser. Är ledamot i Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, NSD.

Elisabeth Tallström, affärsområdeschef Bakgrundskontroller 2Secure

Har sin bakgrund i näringslivet och har flera ledande positioner inom finans, fastighetsmäkleri samt konsult- och rekryteringsbranschen i bagaget. Leder ett skickligt team som arbetar för att minimera risk och bygga säkerhet för kunderna när de rekryterar, gör förvärv eller knyter kontakter med nya leverantörer.

Mattias Nygren, en av grundarna till 2Secure

Har 15 års erfarenhet från polisens Nationella Insatsstyrka (NI) och har i rollen som säkerhetschef inom FN även jobbat med bland annat valsäkerhet och skydd av FN:s personal och tillgångar. Har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure – som idag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för både privatpersoner, företag och myndigheter.

 

Anmälan till berit.salheim@nshk.se eller via inbjudan.

Välkomna!

 

Senaste nytt

 

SAVE-THE-DATE: Norsk-Svenska Handelskammarens
25-årsjubileum på Handelshögskolan i Stockholm

Måndagen den 4 juni 2018
– Årsmöte kl 15.00
– 25-årsjubileum kl 16.30

LÅT OSS FIRA NORSK-SVENSKA HANDELSKAMMARENS
25-ÅRSJUBILEUM
Relationen mellan Sverige och Norge är det främsta exempel vi har på vad som kan uppnås när politiken och näringslivet samarbetar mot ett gemensamt mål. Inte för inte är Norge idag, tillsammans med Tyskland, vår främsta handelspartner.

Samarbetet mellan våra båda länder är unikt. Vi är olika när det gäller EU, Nato, backhoppning och ishockey. Men vi är väldigt lika när det gäller drivkrafterna att upprätthålla och stärka våra handelsförbindelser med hjälp av ett utvecklat näringslivssamarbete i samspel med en politisk vilja att skapa de rätta förutsättningarna. Och vi ser vilka utmaningar som ligger framför oss.

Norsk-Svenska Handelskammaren vill i samband med årsmötet och vårt 25-årsjubileum passa på att fira denna framgångssaga. Vi har bjudit in bland annat den norske naeringsministeren Torbjørn Røe Isaksen, EU- och handelsminister Ann Linde, Yngve Slyngstad, VD, Norges Bank Investment Management (NBIM) som är en avdelning inom den norska centralbanken, Norges Bank, som förvaltar den utländska delen av Statens pensjonsfond och centralbankens valutareserver, och Jacob Wallenberg, ordförande i Investor samt särskild rådgivare till styrelsen i Norsk-Svenska Handelskammaren.

Program sänds ut inom kort.

 

SAVE-THE-DATE: Måndagen den 7 maj 2018 kl 16.00

ID-kapning, utpressning och insiders – brottstrenderna som hotar näringslivet

Är du medveten om vilka som är de största hoten mot din verksamhet, så har du också en god chans att förebygga att hoten blir verklighet.

Trenden inom brottslighet är tydlig och den är idag ett växande problem för företagande i Sverige. Det handlar om identitetsstölder, bedrägerier, infiltration av organisationer och utpressning – men också om den känsliga frågan med illojala medarbetare. Vad kan man som företagare kan göra när polisen sviker eller man har behov av utredningar som inte är föremål för polisens intresse?

Nya medarbetare är en stor möjlighet men också en stor risk. En felrekrytering till en viktig funktion kan få allvarliga konsekvenser, både för ekonomi, arbetsmiljö och varumärke. Vi presenterar en aktuell bild av vilka avvikelser som är vanligast – vad ljuger kandidaterna om i sitt cv helt enkelt? Och får man göra bakgrundskontroller efter att GDPR trätt i kraft?

Varmt välkommen till ett givande möte med fokus på att minska risk och bygga trygghet. Norsk-Svenska  Handelskammaren hälsar välkomna tillsammans med 2Secure, ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag.

 

 

Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2019!

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i SSE MBA Executive Format på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2019.

Ansökningarna ska vara inne före 30 april 2018. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen till ett värde av 465. 000 kronor + moms.

Du kan ta del av alla villkor och hur nomineringsprocessen går till via nedanstående länk. Om du inte rätt person för att nominera kandidat till detta stipendium, så kan du skicka detta meddelande vidare i företaget till den som hanterar dessa frågor.

Klicka här för att nominera din kandidat
För direktlänk till nomineringsformuläret, klicka här!

För våra medlemmar i Norge så har ni möjlighet att få mer detaljerad information om programmet på en AW och Coffe chat den 9 på eftermiddagen och den 10 april på morgonen. Se länkar nedan.

AW April 9, 17.00-18.30
Coffee chat April 10, 8.00-9.00


Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk 2008-2018

I år firar NSHK Talentnettverk 10 år. Talentnettverket har sedan starten år 2008 haft drygt 300 deltagare från ledande norska och svenska medlemsföretag i den Norsk-Svenska Handelskammaren. Målet är att skapa nya nätverk mellan unga ledare och  talanger i svenskt och norskt näringsliv och efter varje program hålla årliga alumniträffar med de talenter som deltagit.

De 22 talenter som deltar i årets program representerar SAS, SEB, Nordic Choice Hotels, Veidekke, Handelsbanken, Nordea, UD, DNB Bank, Foyen Advokatfirma, Swedbank, Innovasjon Norge, Utenrikesdepartementet, Statkraft Energi och Innovasjon Norge. Av dessa företag kommer Innovasjon Norge, Handelsbanken, Veidekke och SAS vara värdföretag under året.

Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF) gick in som samarbetspartner 2011, vilket har gett tillgång till extra resurser, ett brett nätverk och deltagare med kompletterande profiler från institutioner och organisationer inom näringslivsutveckling, handel och samfärdsel.

Programmet utvecklas årsvis i samarbete med guldmedlemmarna, SNSF samt Norges och Sveriges ambassader i de två länderna.

Presentation av program och deltagare 2018.

Mer information om programmet finns på vår hemsida. Är du intresserad av att vara med som deltagare eller värdföretag, kontakta Berit Salheim, programansvarig (berit.salheim@nshk.se)

 

Kartläggning av handelshindren mellan norska och nordiska handelspartners

Menon har tittat närmare på handelsförhållandet mellan Norge och de nordiska länderna, med ett särskilt fokus på gränshindren mellan Norge och Sverige. Studien belyser faktorer som bidrar till att göra utvecklingen av varor och tjänster smidig. Samtidigt har vi identifierat områden som norska exportföretag upplever som hinder för ökad handel.

Läs de viktigaste resultaten och ladda ner rapporten här.

 

Nya medlemmar

Vi vill önska våra nytillkomna medlemmar välkomna:

Vestre AS – Addus Advokat AB – Stockholm Meeting Selection – Credable – Rud-Pedersen Pubilc Affairs

 

 

 

Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge? 

Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge?
Om ekonomisk aktivitet, historia, politik och kultur 

Datum: Tisdagen den 20 mars 2018
Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
Tid: Kl 16.00-17.30

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till info@nshk.se

 

Program

16:00 Registrering

– Introduktion av Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm 

– Ambassadör Christian Syse presenterar Novus undersökning, ”Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge? Om ekonomisk aktivitet, historia, politik och kultur

– Mingel och vin

17:30 Avslut

 


Välkomna!

 

En framtidsdiskussion om hållbara affärsmodeller med Preem och SB Insights

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemmar träffades den 30 januari  på en inspirerande och kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen var hållbara affärsmodeller.

Inbjudna talare var Anders Collin, produktchef, Preem och Erik Elvingsson Hedén, VD, SB Insight och modererade gjorde Erik Huss, VD, Husstainability.

Efter välkomnande och introduktion av ambassadör Christian Syse och Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren så följde intressanta presentationer och diskussioner.

Ni finner nedan presentationerna från seminariet.

  • Erik Huss inledde med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.
    Se presentationen här: Husstainability 2018
  • Anders Collin berättade om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.
    Se presentationen här:  Preem 2018.
  • Erik Elvingsson Hedén avslöjade utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.
    Se presentationen här: SB Insight2018

Kvällen avslutades med vin och mingel på temat inspiration där nya kontakter knöts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Salheim, VD Norsk-Svenska Handelskammaren, Christian Syse, ambassadör, Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren, Anders Collin, produktchef Preem och Erik Elvingsson Hedén, VD, SB Insights

 

Moderator var Erik Huss, VD Husstainability

Hur kan ditt företag ha en hållbar affärsmodell? Inspireras av och höj din kunskap med Preem och SB Insight

Datum: Tisdagen den 30 januari 2018
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta
Tid: Kl 16.00 – ca 18.00

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till berit.salheim@nshk.se

 

Norsk-Svenska Handelskammaren (NHSK) önskar dig varmt välkommen till en kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen är hållbara affärsmodeller.

– Hur kan vi driva en lönsam verksamhet utan att göra (för mycket) åverkan på planeten och de naturliga system, som vi alla är beroende av? Sedan Parisavtalet slöts för drygt två år sedan pågår en febril verksamhet runt om i världen för att minimera de fossila utsläppen så att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 °C över förindustriell nivå, men allra helst inte mer än 1,5 °C. Alla världens länder är nu med på tåget, utom ett som vill dra sig ur avtalet.

– Hur kan vi som företag bygga in ett ansvar för våra utsläpp i affärsmodellen, så att det ger affärsnytta?

– Kan man minimera sin klimatpåverkan och samtidigt se till att det stärker affärsverksamheten? Kom och delta i en framtidsdiskussion som vi alla med fördel kan förhålla oss till – på ena sättet eller det andra.


Inbjudna talare
Anders Collin, produktchef, Preem
Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
Moderator: Erik Huss, vd, Husstainability

Program
16.00  Registrering

16.15  Björn Rosengren, ordförande i NSHK, hälsar välkommen.

– Erik Huss inleder med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.

– Anders Collin berättar om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.

– Erik Elvingsson Hedén avslöjar utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.

– Samtal med Preem & SB Insight där du som åhörare bjuds in att delta. Förbered gärna frågor redan nu!

– Vin och mingel på temat inspiration där vi knyter nya kontakter.

18.00 Avslut


Om deltagande aktörer

Anders Collin, produktchef, Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag, vars vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. De är marknadsledande i att tillverka drivmedel med upp till 100 % förnybart innehåll.
www.preem.se

Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
SB Insight är ett analysföretag med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation som genom undersökningar, rapporter samt utbildning hjälper företag förstå hur hållbarhet påverkar dem. SB Insight ligger bland annat bakom Sustainable Brand Index, Nordens största studie om hållbarhet.
www.sb-insight.com

Erik Huss, vd, Husstainability
Husstainability erbjuder utbildningar, workshops, insikter, inspiration och PR-rådgivning om hur företag eller organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen.
www.husstainability.se

 

Välkomna!

 


 

 

 

Nominera era topptalanger till SSE MBA NSHK stipendiet

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut vartannat år till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

 

”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Tidigare mottagare av stipendiet är Jan-Anders Syltern, Veidekke, Erik Durhan, Nordea och Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels.

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels, SSE MBA 2017
”NSHK har gitt meg en unik mulighet til å ta en EMBA på SSE, uten stipendet skulle verken jeg eller min arbeidsgiver kunne dekke skolepengene. Allerede etter to skoleuker, og mye studier i mellom, har jeg lärt utrolig mye på kort tid og er i ferd med å få et bredt nettverk av studie kollegaer og venner jeg kommer til å ha stort utbytte av i fremtiden. Er veldig takknemlig, ydmyk og glad for den muligheten NSHK har gitt meg!”

Erik Durhan, Nordea, SSE MBA 2016
”Få gånger i vuxen ålder får man chansen att verkligen förkovra sig i en utbildning. Ert stipendium har givit mig den möjligheten och förutom fördjupad kunskap inom både bekanta och obekanta ämnen har det givit mig ett imponerande nätverk av kontakter och nya vänner.”

Jan Anders Syltern, Veidekke, SSE MBA 2015
SSE MBA programmet har vært en «life-changer» for meg, både forretningsmessig  og privat. Ny kunnskap, forbedret evne til å tenke analytisk og økt evne til å formidle budskap har gjort meg klar til nye utfordringer!

Stipendiet omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde av 465,000 kronor. För mer information om MBA-programmet, se www.hhs.se/mba.

Nominera era kandidater via denna länk.

 

 

 

Stockholm-Oslo under tre timmar med tåg

 

NSHK bjöd i samarbete med Handelskammaren Mälardalen  in till ett frukostseminarium om behovet av bättre kommunikationer mellan Stockholm och Oslo. Mikael Stabo, delägare Advokatfirman Lindahl, hälsade välkommen och Björn Rosengren, ordförande i NSHK inledde seminariet.

Ni finner nedan länkar till de  presentationer som hölls och som visar på hoppfulla resultat från undersökningar och analyser; om hur man kan bygga ut tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, pressa ned restiden under tre timmar och hur en investering kan ge en direkt nytta.

Näringslivet ser ett stort behov av bättre kommunikationer och tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo, sa Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen. Det visar en undersökning som Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland har gjort med närmare 600 företag i mellanmarknaderna Västmanland, Örebro och Värmland.

585 företagsröster om tågsträckan Stockholm-Oslo

Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55, informerade om hur kan man kan bygga ut sträckan mellan de två huvudstäderna för att pressa ned restiden under tre timmar. Vad skulle det kosta och hur det skulle kunna finansieras?

Framtiden – Under tre timmar

Trygve Tamburstuen, VD, Eidsverket, gav kompletterande information om tåglinjer på den norska sidan:

Alternativ till gränsbanan

Sweco har lett arbetet med att ta fram en nyttoanalys som visar att investeringen på 55 mdr SEK ger en direkt nytta på 67 mdr SEK. Till det kan läggas väsentliga godsnyttor. Se presentationen av Michael Stjärnekull, chef avd strategisk järnväg, Sweco, nedan.

En lönsam affär

Peter Högström, delägare på Advokatfirman Lindahl,  avslutade seminariet med att informera om hur de juridiska aspekter av stora upphandlingar ser ut och om samverkan privat-offentlig sektor.

Alternativ finansiering

 
                 

Inspirerande bidrag från Talentnettverket 2017 års deltagare

 

Under en mycket trevligt kväll så träffades deltagarna i Talentnettverket 2017 för att presentera sina grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen” inför vår jury bestående av Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Janne Log, vice ordförande i Svensk-norska samarbetsfonden och Harald Norvik, ordförande i NSHK Oslo. Det var talenternas sista samling för året som sedan avslutades med en heldags program hos Bonnier Books i Stockholm.

Alla bidrag var fantastiskt inspirerande men en vinnare skulle utses av juryn – och det blev förslaget om en mobilapp för rådgivning kring gränsöverskridande verksamhet. Se presentationerna nedan.

Vinnargruppen bestod av Emil Pettersson, Västsvenska Handelskammaren,Anders Teodorsen, Veidekke Eiendom Oslo och Stine Östnes, SEB Oslo (Wilhelm Jonsson, Swedbank Oslo och Malin Nygren SAS Sverige, är inte med på bilden). Vinnande bidrag;  ”Grensehjälpen”

 

Grupp 1 – Arjen Diljen, Nordic Choice Hotels Stockholm, Caroline Ryding-Berg, Switch Nordic Green Stockholm och Kaja Barstad, Handelsbanken Oslo (David Palmér, DNB Bank är inte med på bilden) tillsammans med jury. Deras bidrag; ”Att nyttja Talentnettverket för att stärka norsk-svenska relationer”.

 

Grupp 2 – Linnea Malmberg, SAS Sverige, Jessica Soleiman, Nordea Stockholm, Erik Galleberg Överby, Handelsbanken Oslo och Johan Bengtsson, F⌀yen Advokatfirma Stockholm – tillsammans med juryn. Deras bidrag var; ”HUB NORTH – the next cool cross industry hub that will fuel the Nordic engine and bring innovation to the next level!”
Grupp 4 – Gabriel Lundström SEB, Kristina Zaytseva, Swedbank, Trine Rein, Telia Norge – tillsammans med juryn. (Arne Jörund Haugland, Statkraft Oslo och Bonnie Sjöblom, f d Business Sweden, nu Accenture, är inte med på bilden.) Deras bidrag var; ”NSHK Investerarforum – Platsen där etablerade företag möter framtidens näringsliv”.
Grupp 5 -Tina Holma, Veidekke Entreprenad Stockholm, Therese Warghagen, DNB Bank Stockholm, Elin Marie Hellum, Utenriksdepartementet Oslo och Jon Öivind Vold, Saab Technologies Norway (Mads Werner Olsen, Nordic Choice Hotels Oslo och Claes Kjelldorff, Adlibris Stockholm är inte med på bilden) – tillsammans med juryn. Deras bidrag; ”Ökt bevissthet og kunnskap om det norsk-svenske handelsforholdet”.

Samlingen ägde rum hos Michaël Berglund AB som också delade ut ett speciellt pris i samarbete med NSHK med temat ”Rätt ledare för enbättre värld”. Där röstade deltagarna själva fram den i gruppen som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan. Björn Rosengren, Truls H⌀yeraal, Michaël Berglund AB och Berit Salheim, VD Norsk-Svenska Handelskammaren kunde gratulera Bonnie Sjöblom, f d Business Sweden (nu Accenture) som vann en tredagars-kurs i professionellt styrelsearbete.

 

Med anledning av vårt samarbete med Handelshögskolan så informerade Helena Bergelv, Program Advisor and Admissions, Handelshögskolan i Stockholm, om SSE MBA NSHK Scholarship 2018. 2017 års stipendiat Anders Oppeb⌀en, Senior Profit Manager Business Operations, Nordic Choice Hotels, berättade om sina intressanta erfarenheter under året.

 

Vi tackar våra samarbetspartners:

”Stockholm – Oslo under tre timmar med tåg” 


Datum: Torsdagen den 7 december 2017
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
Tid: Kl 08:00-10:00
Anmälan: via email till berit.salheim@nshk.se

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar.


Program
08:00 Registrering och frukost

08:30 Inledning – Björn Rosengren, ordförande NSHK Stockholm och Mikael Stabo, Delägare, Advokatfirman Lindahl
Norge är Sveriges främsta exportland. Oslo och Stockholm är två av Europas snabbast växande städer och däremellan ligger Sveriges befolkningstätaste stråk med många viktiga företag.Trots det är landinfrastrukturen bristfällig.

– Nuläget – 585 företagsröster
Näringslivet ser ett stort behov av bättre kommunikationer och tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Det visar en undersökning som Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland har gjort med närmare 600 företag i mellanmarknaderna Västmanland, Örebro och Värmland.
Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen.

– Framtiden – Under tre timmar
Hur kan man kan bygga ut sträckan mellan de två huvudstäderna för att pressa ned restiden under tre timmar. Vad kostar det, och hur det skulle kunna finansieras?
Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 

– En lönsam affär
Sweco har lett arbetet med att ta fram en nyttoanalys som visar att investeringen på 55 mdr ger en direkt nytta på 67 mdr. Till det ska läggas väsentliga godsnyttor.
Michael Stjärnekull, Chef Avd Strategisk Järnväg, Sweco

– Juridiska aspekter
Hur ser de juridiska aspekterna av stora upphandlingar ut och samverkan privat-offentlig sektor?
Peter Högström, Delägare, Advokatfirman Lindahl

10:00 Avslut

Välkomna!

 

Sailing afternoon event

In cooperation with TMF Group, the British Swedish Chamber of Commerce, AmCham and the French Chamber of Commerce, we are delighted to invite you, your family and friends to a

”Sailing Afternoon Event” 

Date: Sunday 17 September 2017
Time: 14.00-17.00 – The race will finish at 15.00 and the prize ceremony will begin at 16.00.
Venue: TMF Group tent, Grand Hotel Saltsjöbaden, Hotellvägen 9, Saltsjöbaden

Invitation will be sent out.

TMF Group is partnering with KSSS, Royal Swedish Yacht Club, and we have the great pleasure of welcoming you to an afternoon of sailing activities at the KSSS Indian Heat by TMF Group Regatta. Welcome to bring your family and friends to the event.

A light buffet will be served and hot dogs for the kids.

Warmly welcome!

 

Click here for more information about KSSS Indian Heat by TMF Group Regatta.


Sponsored by: 

www.tmfgroup.com:

 

In cooperation with: