Gemensamt nordiskt elektroniskt ID

Tor Alvik, teknisk direktör, Digital strategi och samordning på Norwegian Digitalisation Agency – Difi – kommer att informera oss om möjligheten att få på plats ett gemensamt nordiskt elektroniskt ID.

De nordiska och baltiska länderna är bland de mest digitaliserade och innovativa i världen. Målet är att utnyttja samarbetet i de nordiska och baltiska länderna för att ytterligare stärka dessa konkurrensfördelar och skapa världens mest digitalt integrerade region.

Den tekniska lösningen är testad och fungerar. Idag kan norrmän redan logga in på offentliga tjänster i Danmark genom norskt BankID. Studenter från Estland kan logga in direkt på Studentweb för att ansöka om antagning till norska universitet och högskolor.

Från Nordea kommer Trond Inge Østbye, Head Digital Sales, att ge en översikt om hur långt vi har kommit i Norge och Sverige. Vilka är de största hindren och när kan vi förvänta oss att norrmän och svenskar kan kommunicera över gränsen med sin personliga elektroniska ID

Datum: Torsdagen den 4 juni 2020
Tid: Kl 09:30 – 10:30
Plats: Webinar

Om du vill delta i detta vänligen registrera dig här:

https://attendee.gotowebinar.com/register/4479007257649998608

Årsmötet senareläggs

Hoppas ni alla och alla era nära och kära,  mår bra efter säkert ett annorlunda påskfirande.

Det råder som känt stiltje vad gäller vår externa programverksamhet och vi har, som informerats om tidigare, skjutit på uppstarten av Talentnettverket till september månad, i samråd med referensgruppen. Vi måste följa rådande regler och förordningar som hindrar oss i att samla för många personer i fysiska möten och hindrar reseverksamhet.

Gränsen mellan Norge och Sverige är stängd. Det hindrar inte att vår verksamhets bilaterala kontakter fortgår. Nästan dagligen kommer en del förfrågningar fortfarande som besvaras fortlöpande. Vi  lägger stor kraft internt med utvecklingen av vårt gemensamma  IT projekt tillsammans med NSHK i Göteborg och Oslo. En ny gemensam medlemsportal  växer nu fram vecka för vecka. Det är en stor mängd information som nu skall läggas in. Vi har också engagerat oss tillsammans med ambassaden,  i det examensprojekt på Berghs som en grupp studenter nu jobbar med, som på sikt kan ge oss inspiration för nya profileringsmöjligheter. Tillsammans med Innovasjon Norge har vi också skickat ut enkät till en grupp norska företag i Sverige med frågor kring Convid 19 situationen, som så småningom skall rapporteras till berörda instanser i Norge.

Vi  tror att behovet för mötesplatser som vår handelskammare  kommer bli ändå större när denna kris har lagt sig. I år blir det ingen aktivitet i Almedalen. Det spökar också för Arendalsuka i Norge. Det vi kan göra nu är att tänka kreativt hur vi ytterligare kan stödja våra medlemmar och era affärer när allt drar igång igen.  Hör gärna av dig till oss om vi kan vara till någon hjälp.

Vårt Årsmöte  var bestämt till 13 maj, men vi känner oss tvungna att också senarelägga detta. Enligt stadgarna måste vi genomföra vår stämma innan utgången av juni månad, och kallelse skall gå ut senast 14 dagar innan.  I början  på maj månad kommer vi bestämma hur och när vi kan genomföra stämman  genom ett fysiskt möte eller via en digital plattform.

Tills vi hörs nästa gång hoppas vi era verksamheter går bra och att ni laddar för den dagen när vi ”kommer ut på andra sidan” av denna krisen.

Med vänliga hälsningar

Björn Rosengren              
Ordförande
bjorn.rosengren@prioritygroup.se     
+46707141111

Pål M. Jebsen
VD
pal.jebsen@nshk.se
+46705919370

Coronapaus – medlemsmöten

Utvecklingen av Corona-epidemin går nu mot det sämre, snabbare än vad vi kunde se för bara några dagar sedan. Många länder har de senaste dygnen vidtagit drastiska åtgärder för att dämpa smittspridningen, mest näraliggande förbuden mot evenemang med större folksamlingar i både Norge och Sverige. Någon normalisering är just nu inte i sikte inom överskådlig tid.

Därför har vi insett att det klokaste är att redan nu besluta att pausa externa mötesverksamheten. Detta innebär också att vi ställer in den första planerade träffen för årets Talentnettverk , som skulle gått av stapeln på Voksenåsen, i Oslo, 31 mars till 1 april.

Men vi har samtidigt en ambition att försöka gå vidare ned 2020 års program i det tempo och de former som kan komma att vara möjliga m.h.t. den fortsatta smittspridningen, och myndigheternas beslut.

Första aktiviteten som fortfarande står i vår möteskalender och som vi hoppas kunna genomföra är vår Årsstämma som blir den 13 maj kl. 17:00, Reservera denna tiden.

För uppdaterat information om åtgärder och nya restriktioner i våra två länder, följ denna länken till Grensetjänsten

Dags att söka SSE MBA NSHK stipendiet 2021

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Tidigare mottagare av stipendiet är Jan-Anders Syltern, Veidekke, Erik Durhan, Nordea, Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels och Kristina Zaytseva, Swedbank.

Kristina Zaytseva, Swedbank, SSE MBA NSHK 2019
”Genom mitt deltagande i NSHK Talentnettverk 2018 fick jag en utmärkt möjlighet att träffa ett nätverk av unga ledare från svenska och norska företag, dela erfarenheter och åsikter samt få nya perspektiv och inspiration. Detta program och NSHK:s samarbete med Handelshögskolan i Stockholm ledde mig till möjligheten att ansöka stipendiet för 2019-2020.

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels, SSE MBA NSHK 2017
”NSHK har gitt meg en unik mulighet til å ta en EMBA på SSE, uten stipendet skulle verken jeg eller min arbeidsgiver kunne dekke skolepengene. Allerede etter to skoleuker, og mye studier i mellom, har jeg lärt utrolig mye på kort tid og er i ferd med å få et bredt nettverk av studie kollegaer og venner jeg kommer til å ha stort utbytte av i fremtiden. Er veldig takknemlig, ydmyk og glad for den muligheten NSHK har gitt meg!”

Erik Durhan, Nordea, SSE MBA NSHK 2016
”Få gånger i vuxen ålder får man chansen att verkligen förkovra sig i en utbildning. Ert stipendium har givit mig den möjligheten och förutom fördjupad kunskap inom både bekanta och obekanta ämnen har det givit mig ett imponerande nätverk av kontakter och nya vänner.”

Jan Anders Syltern, Veidekke, SSE MBA NSHK 2015
SSE MBA programmet har vært en «life-changer» for meg, både forretningsmessig  og privat. Ny kunnskap, forbedret evne til å tenke analytisk og økt evne til å formidle budskap har gjort meg klar til nye utfordringer!”

Stipendiet omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm. För mer information om MBA-programmet, se www.hhs.se/mba.

Nomineringarna ska vara oss tillhanda (eller insända) före 30 april 2020.
Stipendiet täcker programavgiften till ett värde av 495 000 kronor + moms.

Du går in via nedanstående länk för att ta del av villkor och hur nomineringsprocessen går till, samt fylla i nomineringsformuläret.
Länk till stipendiet

Lycka till med nomineringarna!


För frågor angående SSE MBA NSHK Stipendiet 2021 eller programmet, vänligen kontakta:
– Karin Wiström, Director SSE MBA, +46 8 586 175 51, karin.wistrom@hhs.se
– Helena Bergelv, Program Advisor +46 8 586 175 27, 
helena.bergelv@hhs.se

Välkommen till Frukostseminarium 20 februari:

Att bygga konkurrenskraftiga varumärken

Och varumärkets roll i ett företags turn-around

Välkommen till NSHKs frukostseminarium på temat varumärkets roll i dagens digitala affärslandskap. Under det här seminariet kommer du att lära dig mer om att bygga, underhålla och använda dig av varumärket i ett snabbt föränderligt affärslandskap.

“Traditionally the first criterion was a strong balance sheet. Today in first place I put brand
(Warren Buffet, världens mest kända investerare).

Varumärkets har en enorm betydelse i dagens affärslandskap. På vårt frukostseminarium den 20 februari kommer vi att fokusera på varumärkets roll för verksamhetens konkurrenskraft. Som talare har vi bjudit in Erik Tillberg.

Erik har över 20 års internationell erfarenhet av att arbeta tillsammans med styrelser och företagsledningar för att bygga och transformera framgångsrika nordiska och globala varumärken. Erik har grundat och drivit två internationella varumärkesbyråer och är idag VD för Priority.

Han är också en efterfrågad föreläsare inom varumärkesområdet. Bland annat på det internationella MBA-programmet för H&Ms chefer, för svenska och finska styrelseakademierna samt på Berghs School of Communication.

Datum: 20 februari
Tid: 8.30-9.30. Registrering och frukost från 8.00
Plats: Priority, Skeppsbron 24, Stockholm

Antalet platser för våra medlemmar är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt .
Anmälan görs denna gång per mejl till pal.jebsen@nshk.se

Norge-Sverige Barometern 2019

”Tre av fyra svenskar vill se ett ökat försvarssamarbete  med Norge”

Nu publiceras den fjärde upplagan av Norge-Sverige-barometern som kartlägger norrmännens och svenskarnas kunskap och uppfattning om sitt grannland. Årets barometer visar att det finns en del kunskapsluckor kring grannen men att både norrmännen och svenskarna vill se ett ökat samarbete mellan de båda länderna. Inte minst kring försvarsfrågor.

Barometern bygger på undersökningar genomförda av Novus i både Norge och Sverige  för att kartlägga allmänhetens kunskap och uppfattning om det närmaste grannlandet. Det är fjärde gången undersökningarna genomförs vilket möjliggör jämförelse både mellan länderna och över tid.

Det finns både skillnader och likheter mellan länderna. Både norrmännen och svenskarna underskattar sitt grannland som handelspartner, såväl för import som export. Exempelvis tror både norrmännen och svenskarna att Kina är det land man importerar mest från. I själva verket är både Sverige och Norge större källa för import än Kina i respektive land. Samtidigt är gränshandel den politiska fråga både svenskar och norrmän förknippar främst med sitt grannland.

Svenskarna associerar primärt Norge till natur och olja,  medan norrmännen förknippar Sverige     med   svenska varumärken som IKEA och Volvo. Samtidigt kan man se att kännedomen i Sverige kring norska varumärken har sjunkit övertid.

Ett av de tydligaste resultaten från barometern är att både norrmännen och svenskarna ställer sig starkt positiva till ett ökat samarbete med grannlandet, i synnerhet kring försvarsfrågor. I båda länderna tror man att det är det egna landet som skulle tjäna mest på ökat samarbete mellan länderna. På frågan om de båda länderna borde samarbeta mer kring försvar och säkerhet svarar 72 respektive 76 procent att de vill se mer samarbete i Sverige respektive Norge.

Christian Syse, Norges ambassadör till Sverige säger:

  • Norge och Sverige har alltid haft en nära relation. Det är tydligt att det finns utrymme att berätta mer om vårt grannland i båda länderna, där har exempelvis jag som ambassadör ett ansvar. Framförallt tycker jag att det är mycket glädjande att det finns en så starkt positiv inställning till samarbete i båda länderna. Det bådar gott inför arbetet framåt!

Barometern visar också att norrmän besöker Sverige oftare än vad svenskar besöker Norge. Så mycket som var femte svensk har aldrig besökt grannlandet.

Norge- Sverige Barometern är ett gemensamt initiativ från den norska ambassaden i Sverige och den svenska ambassaden i Norge.

                                                          —————————————-

En sammanfattning av Novusrapporten kan laddas ned på denna länk :  https://www.norway.no/contentassets/9d590353957d44e5ae37471ad5c15d80/191202_norgesverigebarometern_novus.pdf

NSHK Talentnettverk 2019: Årets unga ledare avslutar hos Nordic Choice Hotels

De 24 unga ledarna i NSHK:s Talentnettverk träffades i veckan på den fjärde och sista samlingen för året. Programmet inleddes med en trevlig kväll hos Ambassadör Christian Syse på Norges ambassad för umgänge och middag. Dagen efter bjöd Nordic Choice Hotels på ett mycket inspirerande program om ”People, Planet & Profit” med fokus på hållbarhet, leda med passion och kompetensutveckling.

Målet med programmet är att bidra till nya nätverk och ge deltagarna långsiktigt och värdefullt utbyte i form av stärkta professionella och personliga kontakter mellan kolleger i ledande norska och svenska företag.

#norsksvensktsamarbete #nordicchoicehotels #obos #dnb #innovasjonnorge #businessweden #snsf

Skavlan kommer-kommer du?

Vad vet svenskarna om Norge? Och vad vet norrmännen om Sverige?

Välkommen till årets sista frukostmöte, torsdagen den 5 december 09:00-10:30, som arrangeras i samarbete med Kgl. Norsk Ambassade.

Ambassadör Christian Syse presenterar senaste Novus undersökningarna som har genomförts både i Norge och Sverige. Kom och få svar på hur våra två länder uppfattas som handelspartner, vilket land är bäst på innovation, vilka samhällsfrågor som uppfattas som viktigast och vilka namn som har störst genomslag på kulturområdet, mm mm.

Det är fjärde gången denna undersökning genomförs, där svenska allmänhetens kunskap om de norsk-svenska handelsrelationerna samt ett antal kunskapsfrågor relaterade till Norge mäts. För första gång har samma undersökning genomförts i Norge och vi kan jämföra resultaten, tack vara samarbete med Svenska Ambassaden i Oslo. Referenser till tidigare undersökningar finns i rapporten.

 

© Copyright Monkberry AS

Efter presentationen förs ett samtal mellan Norsk-Svenska Handelskammarens ordförande Björn Rosengren och journalist Fredrik Skavlan, och öppnar för frågor och diskussion.

Plats: Norges Ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
Datum: Torsdagen den 5 december 2019
Tid: 09:00:10:30

Varmt välkommen!

 

NSHK Talentnettverk: OBOS inspirerade i Oslo

Den tredje samlingen i år för våra 25 unga ledare och deltagare i NSHK Talentnettverk ägde rum i Oslo den 25 och 26 september 2019. Programmet startade hos Ambassadör Kristian Bringéus i det nyrenoverade, vackra residenset där nu även Sveriges Ambassad har sina lokaler. Krister Bringéus presenterade ”Sverige och Norge i ett nøttesskall” och kvällen fortsatte med diskussioner och umgänge runt en god middag. Clarisse Aase Ovrum, Head of Membership OBOS – och en av årets talenter – gav en inledning till morgondagen genom att presentera OBOS medlemsverksamhet och samarbete med kulturinstitutioner i Norge.

OBOS tog dagen efter emot våra unga ledare på Den Norske Opera & Ballett och bjöd på en mycket inspirerande och lärorik dag i en imponerande miljö. Temat för dagen var ”Ledelse og posisjonering når samfunnet er i endring”. OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj berättade för våra deltagare om OBOS som samfunnsaktør. Programmet leddes under hela dagen av HR-direktör Karin Svanevik Graff och Ingjerd Saelid Gilhus, rådgiver konsernsjef, och presentationer varvades med grupparbeten och diskussioner. Ämnen som togs upp var bland annat om ”Bedrifter som viktige samfunnsaktører” och ”Urbanisering, hvordan påvirker dette virksomheter i ulike bransjer og markeder?”. Våra deltagare fick också lyssna på chefsekonom Sissel Monsvold, som informerade om urbaniseringstrenderna i Norge och Sverige.

Under lunchen gavs en uppskattad guidning av Den Norske Opera & Ballett.

 

Över hela Norge – och i Sverige
Norska OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Koncernen har verksamhet i både Norge, Sverige och Danmark. Under 2016 levererade OBOS 4500 bostäder i Norden. OBOS ägs idag av mer än 435 000 medlemmar, de flesta från Oslo-området. För de flesta medlemmarna är det förköpsrätten som upplevs som den största fördelen. OBOS medlemmar har förköpsrätt på över 90 000 bostäder över hela Norge.

 

 

Vilka perfekta möjligheter skapar den perfekta stormen?

 

 

Björn Rosengren, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm, skriver:

 

Det pratas mycket om osäkerheter i konjunktur och världsläge denna höst 2019. Jag hade inte tänkt att bidra ytterligare till någon sådan analys av tillståndet i värden.

Dessutom tror jag att ekonomiska prognoser har en tendens att bli självuppfyllande. Detta vare sig de är positiva eller negativa. För övrigt är min åsikt att politikers eller företagsledares främsta uppgift att vara omvärldsanalytiker.

Istället är det vårt ansvar – både som politiker och företagsledare – att ta vara på de möjligheter som finns.  Jag talar om de nya idéer som vetenskapen och teknogin nu skapar. Teknik slår i längden alltid politik, som finansmannen och entreprenören Jan Stenbeck brukade säga.

Norge och Sverige är på många sätt öppna och teknikmedvetna samhällen. Det har gagnat oss väl under lång tid nu. Miljontals medborgare och tusentals företag har tagit till sig informationsteknologins och digitaliseringens guldgruvor i smarta telefoner, bredband, fibernät, molntjänster och så mycket mera. Det gäller även våra myndigheter som i många avseenden – om än inte alla – kunnat bli mer tillgängliga och effektiva via ny teknik.

Just nu står vi mitt uppe i ytterligare en teknisk revolution. Många kallar det för den fjärde tekniska revolutionen – eller Industri 4.0. Kombinationen av 5G, IoT och AI. Det vill säga enorm överföringskapacitet, uppkoppling av miljarder olika smarta enheter och artificiell intelligens. Genombrottsteknologier med potential att förändra och förbättra hur vi lever och verkar också här i Norden. Och förhoppningsvis skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt inom planetens gränser.

5G, AI och IoT kallas ofta för en perfekt storm. Frågan är hur vi ur teknologin skapar en perfekt möjlighet. Teknik för tekniken egen skull har inget egentligt värde. Men jag är övertygad om att den nya tekniken kan hjälpa oss att lösa flera av de samhällsutmaningar både Sverige och Norge har. Och dessutom ännu bättre i samverkan.

Nu gäller det att använda den nya tekniken både för att förbättra den infrastruktur vi redan har och dessutom skapa helt nya lösningar i samhället. Jag talar om allt från elförsörjning till vattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, transportlösningar och bostadsbyggande. Smart Energi, Smart Vatten, Smarta Hus, Smart Livsmedelsförsörjning och Smarta Transporter. Ett smart samhälle handlar om förmågan att kombinera den fysiska infrastrukturen med digitala lösningar.

Här är jag övertygad om att också framtiden för ett smart samarbete och kunskapsutbyte mellan Norge och Sverige ligger.