Bygga i trä – leva med trä

Ett seminarium om hur Norge och Sverige tillsammans kan ta ytterligare steg för ett hållbart samhälle genom ett ökat industriellt byggande i trä.

Datum: Den 31 maj 2017
Tid: 13:00 – 17.00 med efterföljande vin och mingel till 18.15
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm


Program
Konferensen bygger på dialog både med medverkande gäster och med publiken och målet är ökad kunskap, inspiration, stärkta relationer, idéer till samarbeten och nya affärsmöjligheter.

Framtidens hållbara byggande i Norge och Sverige
Inledning av Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren och Gunnar Olofsson, styreleder Statskog

Jag frågar ingen, jag bara bygger – mycket, stort och i trä
Inspirationsföreläsning av Arthur Buchardt

Byggandet i Norge och Sverige – vad gör vi idag?
Samtal med Anders Josephsson,  ansvarig för kommunikation och public affairs, från Träbyggnadskansliet Sverige och Aasmund Bunkholt, daglig leder Trefokus Norge

Vi levererar moderna hållbara trähus till marknaden
Samtal med företrädare för träindustrin om efterfrågan och möjligheterna på marknaden; Jessika Szyber, affärsutvecklingschef Building Solutions, StoraEnso och Marcus Johansson, divisjonssjef, Moelven.

14.30 – 15.00 Kaffe

Vi bygger framtidens hem redan idag
Samtal med Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige om hur industriellt byggande i trä utvecklas i konkurrens med konventionella byggmetoder.

Modernt byggande i trä – så gör vi idag och så planerar vi för framtiden
Presentation och samtal med fastighetsägare och två kommuner som satsar på träbyggande; Sandra Frank, marknadschef Folkhem Trä AB Sverige, Arne Baumann, konserndirektør for bolig i OBOS Norge och Joakim Henriksson, VD OBOS Sverige samt Ingrid Haagensli, styreleder Trebyen Trondheim och Lars-Ove Jansson, Kommunfullmäktige ordförande, Arvika kommun.

Regeringens mål för träbyggandet i Sverige och Norge
Presentation och samtal med Elisabeth Backteman, statssekreterare Näringsdepartementet i Sverige och en representant från den norska regeringen.

Sverige och Norge i samverkan för ett hållbart byggande
Avslutande samtal några av de medverkande gästerna och Björn Rosengren. Samtalet leds av Gunnar Olofsson.

Ambassadör Christian Syse har ordet.

Dagen avslutas med mingel till kl 18.15.


Anmälan görs till info@nshk.se eller via inbjudan.

Välkomna!

 

 

Nominera era topptalanger till SSE MBA NSHK stipendiet

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut vartannat år till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Tidigare mottagare av stipendiet är Jan-Anders Syltern, Veidekke, Erik Durhan, Nordea och Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels.

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels, SSE MBA 2017
”NSHK har gitt meg en unik mulighet til å ta en EMBA på SSE, uten stipendet skulle verken jeg eller min arbeidsgiver kunne dekke skolepengene. Allerede etter to skoleuker, og mye studier i mellom, har jeg lärt utrolig mye på kort tid og er i ferd med å få et bredt nettverk av studie kollegaer og venner jeg kommer til å ha stort utbytte av i fremtiden. Er veldig takknemlig, ydmyk og glad for den muligheten NSHK har gitt meg!”

Erik Durhan, Nordea, SSE MBA 2016
”Få gånger i vuxen ålder får man chansen att verkligen förkovra sig i en utbildning. Ert stipendium har givit mig den möjligheten och förutom fördjupad kunskap inom både bekanta och obekanta ämnen har det givit mig ett imponerande nätverk av kontakter och nya vänner.”

Jan Anders Syltern, Veidekke, SSE MBA 2015
SSE MBA programmet har vært en «life-changer» for meg, både forretningsmessig  og privat. Ny kunnskap, forbedret evne til å tenke analytisk og økt evne til å formidle budskap har gjort meg klar til nye utfordringer!

Stipendiet omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde av 465,000 kronor. För mer information om MBA-programmet, se www.hhs.se/mba.

Nominera era kandidater via denna länk.

 

 

 

Årsmöte och norskt-svenskt samarbete

 

Jonas Kleberg gav oss en mycket inspirerade och uppskattad presentation om familjeföretaget och om resan som inkluderat  – ”75 år av norsk-svenskt samarbete” – på NSHK:s årsmöte på Norska Ambassaden.

Jonas Kleberg är tredje generationens ägare samt ordförande och VD i Rederi AB Soya, moderbolaget i den koncernstruktur som grundades 1934 av hans morfar Olof Wallenius och som idag kallas Soya-koncernen. Koncernen omsätter runt 20 miljarder kr, har knappt 1500 och är huvudsakligen verksamma inom tre områden: Shipping, fastigheter och vattenrening. Och rätt så många travhästar.

Bifogat finner du bilder som illustrerade Jonas Klebergs presentation.

Jonas Klebergs presentation– NSHK 2017

 

Nyvalda i Norsk-Svenska Handelskammarens styrelse

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Stabo, ledamot,
Delägare, Advokatfirman Lindahl

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Bergström, adjungerad ledamot,
Head of  Revenue Optimization, Scandinavian Airlines System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Syse, adjungerad ledamot,
Ambassadör, Kongelig Norsk Ambassade i Stockholm

 

 

Omvalda

Björn Rosengren, ordförande
Jacob Dalborg, vice ordförande, vd Bonnier Books
Anna Storåkers, ledamot, direktör Nordea
Bjarte Bøe, ledamot, direktör SEB
Pål Jebsen, ledamot, senior advisor, JKL
Karin Wiström, ledamot, director SSE MBA Handelshögskolan i Stockholm
Jan Inge Johnsen, ledamot, CEO, Nordic Green Energy

Tina Nordlander, adjungerad ledamot, country manager, Innovation Norway

 

 

 

Årsmöte den 28 mars 2017

jonaskleberg

 

Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm – Årsmöte

Datum: Tisdagen den 28 mars, 2017
Tid: Kl 17.00
Plats:
Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm

 

 

 

 

Ambassadör Christian Syse hälsar välkommen. Årsmötet följs av en presentation med Jonas Kleberg, ordförande och VD för Rederi AB Soya – ”75 år av svensk-norskt samarbete”. Vi avslutar med mingel och buffet. 

Välkomna!

 

* * * * *
Program

17:00 Välkommen – Ambassadör Christian Syse.

17:10 Årsmöte – Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren.

18:00 ”75 år av svenskt-norskt samarbete”; gästtalare Jonas Kleberg, ordförande och VD för Rederi AB Soya;  
Rederi AB Soya är moderbolaget i Soya Group, en familjeägd företagsgrupp med bl a Walleniusrederierna och fastighetsbolaget Wallfast liksom Menhammar Stuteri.

Cirka 18:45 Buffet och mingel.

* * * * *

Anmälan görs till info@nshk.se.

Dagordning

Årsredovisning NSHK 2016

Årsredovisning NSHK AB 2016

Valberedningens förslag

Årsberättelse

 

 

 

Value of Cultural Diversity

intl-chamber-netw-600x400Come and join us at Open Chamber Networking event on the 30 March 2017 with over 100 professionals and business leaders in Stockholm to share experiences with leveraging Cultural Diversity in a business setting. Limited seating, so make sure you sign up early.

Date: Thursday 30th March 2017
Time: Starting 17.00
Venue: Stockholm Handelskammare, Brunnsgatan 2, 111 38 Stockholm

The event is free of charge. Invitations will be sent out soon.

We have two renowned speakers (check their links) at this event discussing their own personal experience and providing depth and understanding to the value of cultural differences.

Tord Dyrssen : Senior Advisor to Ralph Lauren EMEA and Non-Exec. Director at Svenskt Tenn Stockholm and The Rug Company London. A Swede with a broad international background, having lived and worked abroad in many different leadership roles in the past 25 years.

Gigi de Groot : Senior Consultant at Move Management, originally from the Netherlands but having lived and worked in Sweden for the last 15 years. Former CEO of Itim International, a consultancy to develop cultural competence and increase global effectiveness of businesses.

The session will be moderated by Åsa Jarskog, President of the Southern African Chamber of Commerce.

In sharp and pointed dialogue the speakers will share their experience and insight gained in their professional careers leading to some thought provoking questions to be discussed by the audience in smaller circles.

An excellent networking opportunity where you will be meeting and get to make a number of acquaintances discussing a topic of general interest and great business value.

Schedule
17:00 : Registration
17:20 : Welcome, introduction and keynote
18:00 : Networking & working the questions
19:00 : Mingle
19:15 : Close

Drinks and snacks will be provided
Participating chambers: Stockholm Chamber of Commerce, American, British, Dutch, French, German, Norwegian and Southern African Chambers of Commerce.

 

Novus VD om trenderna som lett fram till populismens framfart i västvärlden 

 

Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till ett seminarium om trenderna som lett fram till populismens framfart i västvärlden. Torbjörn Sjöström, VD på analys och undersökningsföretaget Novus, förklarar trenderna bakom den radikala förändring vi sett på den senaste tiden. Ambassadör Kai Eide hälsar välkommen.

Datum: Tisdagen den 14 februari 2017
Tid: Kl 18.00-20.00 inklusive mingel och buffet
Plats: Den norska ambassadörens residens, Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. 

Framtidstron och förtroendet för samhällets institutioner sjunker generellt. Vad är det som händer och hur skall man förhålla sig till ett «post truth» samhälle, en utveckling som påverkar alla publika företag och i slutänden demokratin. Vem bestämmer vad som är sant i dagens mediesamhälle? Hur sårbara är företag och samhälle när sanningen är svår att urskilja från lögnen?

Anmälan via personlig inbjudan.

Vi ser fram emot att se er där!

Delrapporten i åtgärdsvalsstudien Stockholm-Oslo är nu offentliggjord

Trafikverket leder en studie av resor och transporter inom stråket mellan Stockholm och Oslo. Flera parter samverkar i studien, som ska vara klar under 2017. Delrapporten innehåller en sammanställning av stråkets förutsättningar och identifierar brister i infrastrukturen. Den anger också mål för utvecklingen av transportsystemet. I det fortsatta arbetet kommer det genomföras fördjupade analyser av åtgärdsförslagen för att det under hösten 2017 presenteras ett underlag för fortsatt planering.

Delrapport åtgärdsvalsstudie Stockholm–Oslo, februari 2017 (pdf-fil, 3 MB)
Åtgärdsvalsstudie – en metod i tidig planering

Mellan Stockholm och Oslo görs ett stort antal resor och transporter varje år. Det finns önskemål om att utveckla stråket och delsträckor inom det. Trafikverket leder nu en studie som hämtar in och beskriver målbilder, funktioner och lösningar. När studien är klar kommer den att vara ett underlag för att planera åtgärder på kortare och längre sikt. Vi analyserar i första hand trafikslagen väg och järnväg i den här studien.

Metoden som vi arbetar efter kallas åtgärdsvalsstudie och bygger på systematisk insamling av fakta. Underlaget analyseras med samhällsekonomin i fokus. Vi utgår från den så kallade Fyrstegsprincipen. Det innebär att vi i första hand ska försöka hitta enkla åtgärder som ger god effekt, och i andra hand göra större investeringar och nybyggnationer.

De förslag som diskuteras under studiens gång är på idéstadiet. När studien är klar och har lyft fram ett antal samhällsekonomiskt hållbara förslag tar den politiska processen vid. Det kan ta många år att få till stånd större förändringar. Mindre åtgärder som kan ha god effekt på transportsystemet kan vi göra snabbare.

Du kan hämta delrapporten som PDF via www.trafikverket.se/avsstockholmoslo 

På startsidan www.trafikverket.se finns också en kort och allmän nyhet om delrapporten och det fortsatta arbetet.

Stockholms finansborgarråd och Oslos byrådsleder i unikt möte

Norsk-Svenska Handelskammaren bjöd i januari in sina medlemmar till ett unikt möte med Karin Wanngård, Stockholms finansborgarråd, och hennes motsvarighet i Oslo, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun. På mötet diskuterades tillväxtmöjligheter och utmaningar i huvudstadsregionerna och förutsättningarna för handel mellan de två länderna. Deltog gjorde också flera företagare från de respektive städerna. Det blev en mycket lyckad diskussion som hölls på den svenska Ambassadören Axel Wernhoffs residens i Oslo.

img_1604

 

 

 

 

 

 

 

 

”Stockholm och Oslo, Sverige och Norge borde marknadsföra sig tillsammans internationellt!” @KWanngrd

Finansborgarråd @KWanngrd tacker SKAM för tidernas Norgereklam i Stockholm – The Capital of Scandinavia.

 

img_8365

 

Fullt svenskt residens när NSHKs medlemmar möter Raymond Johansen och Karin Wanngård. @SwedeninNO

 

NSHK:s medlemmar utmanar @RaymondJohansen och @KWanngrd i en öppen diskussion. @SwedeninNO

 

 

img_8338

 

 

 

 

 

Per Rosenqvist @Statkraft – 40 av 200 framtida serverhallar i Europa kan ligga i Norden. Men det kräver samarbete på alla nivåer!

 

 

img_8360

 

 

 

 

 

 

 

Med norska pengar blev @Nordic_Choice byggt – nu skapas de största värdena i Sverige! Pär Augustsson som hotellverksamheten i Norge och Sverige.

 

 

 

img_8361

 

 

 

 

Vad gör @HandelsbankenNO? Öppnar kontor, andra lägger ner – en nischbank, satsar på det bästa för de flesta. ”Vi tycker inte om risker!”

 

 

img_8327

 

 

 

 

 

 

Vad kan Oslo och Stockholm lära av varandra?  @RaymondJohansen inspireras av Stockholms startupmiljö. @SUP_46 @stingsthlm @SISP

 

img_1601

 

 

 

 

Vi står inför vår största genombrottsteknologi – digitaliseringen. Björn Rosengren, NSHK Stockholm, avslutar mötet hos #

Möt Stockholms finansborgarråd och Oslos byrådsleder i Oslo – OBS. Ny tid!

 Unikt möte med Karin Wanngård och Raymond Johansen

OBS. Ändrad tid! Seminariet startar 30 minuter tidigare.

Fredagen den 13 januari 2017 – kl 09.00-12.00

foto-karin-wanngardKarin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm
(foto: Magnus Selander)

foto-johansen-raymondRaymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun  (foto: Sturlason)

Som medlem i Norsk-Svenska Handelskammaren bjuds du in till ett unikt möte med Karin Wanngård, Stockholms finansborgarråd, och hennes motsvarighet i Oslo, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun – där de tar upp tillväxtmöjligheter och hinder i våra respektive regioner. Ta denna exklusiva möjlighet för att diskutera förutsättningarna för handel mellan våra huvudstadsregioner och länder!


Datum: 
Fredagen den 13 januari 2017
Tid: Kl 09.00-12.00
Plats: Sveriges ambassadörs residens, Inkognito gate 27, Oslo
(Ingång från Meltzers gate 1)


Seminariet är kostnadsfritt. No-show fee: 200kr

Anmälan görs via personlig inbjudan.

Hur kan vi förenkla och förbättra handeln och samarbetet mellan Stockholm och Oslo samt deras respektive storstadsregioner? Hur upplever du ditt företags situation i er region? Vilka förväntningar har du på Oslo respektive Stockholms stad?

Förutom våra respektive borgmästare så deltar Sveriges ambassadör Axel Wernhoff, Björn Rosengren, ordförande i NSHK Stockholm samt som moderator, Rune Mörck Wergeland, styrelseledamot NSHK Oslo.

Seminariet är ett samarbete mellan Invest Stockholm, Oslo Kommun, NSHK Oslo och NSHK Stockholm.


Program: Samtal med Karin Wanngård och Raymond Johansen
Moderator: Rune Mörck Wergeland, styrelseledamot i NSHK Oslo

09.00 Registrering, kaffe och mingel.
09.30 Ambassadör Axel Wernhoff hälsar välkommen.
09.40 Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun; ”Näringslivet i Oslo: tillväxtmöjligheter och hinder”
10.00 Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm; ”Näringslivet i Stockholm: tillväxtmöjligheter och hinder”
10.15 Öppen diskussion med frågor och svar
11.00 Mingel och servering av lätt lunch
12.00 Avslut

Välkommen till Oslo!