Norge bästa resmålet


Norges ambassad bjuder in till en frukost!


Gäst är Per Andersson, redaktör på tidningen Vagabond, som berättar mer om varför Norge ut
setts till bästa resmål 2019. 

 


Datum:   
Onsdagen den 13 februari 2019
Tid:         Kl 08.30 – 09.30
Plats:      Norges Ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
– närmaste busshållplats: Ambassaderna buss 69

 

 

Välkommen!

 

 

 

Ny rapport: Relationerna mellan Oslo och Stockholm är starkare än någonsin

Idag presenterade Oslo-Sthlm 2.55, Mälardalsrådet, Osloregionen och Stockholms läns landsting/TRF en ny rapport om kontaktintensiteten mellan Stockholm-Mälarregionen och Osloregionen. Resultaten visar att utbytet mellan Sverige och Norge är omfattande och har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Relationen Oslo-Stockholm är stark och har potential att bli ännu starkare – en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle starkt bidra till den utveckligen.

Regionerna och länderna investerar i varandra
Kartläggningen visar bland annat att Sveriges investeringsvolym i Norge är mer än tre gånger så stor som i Danmark och Finland tillsammans. En stor del av investeringarna sker inom IT- och företagstjänster. Norska företag äger flest utlandsägda företag i Sverige, främst inom tjänstesektorn, vilket är en trend som varit starkt positiv under lång tid. Under de senaste tio åren har antalet sysselsatta i norskägda företag i Stockholms län fördubblats. Norges varuimport är störst från Sverige, och Sveriges växande tjänsteexport går i huvudsak till Norge.

Kunskapsintensivt och högteknologiskt utbyte
Urbaniseringen och regionförstoringen medför att regionerna växer, både ekonomiskt och befolkningsmässigt i respektive land. Omställningen från varuproducerande industriella ekonomier till mer kunskapsintensiva tjänsteekonomier medför att storstadsregionernas roll och drivkraft blivit allt viktigare. Utbildningsnivån bland invånarna är hög och regionernas näringsliv kännetecknas av en hög andel kunskapsintensiva och högteknologiska tjänster. Regionerna utmärker sig med stark innovationskraft och framstående universitet. Potentialen i att samarbeta mer, snarare än att konkurrera, är stor. Konkurrenskraften skulle stärkas genom samarbeten inom innovation och startup-miljöer samt smarta städer.

Potential i bättre förbindelser järnväg
Allt fler reser mellan storstadsregionerna Stockholm och Oslo, vilket både syns i antalet flygpassagerare och antalet hotellövernattningar i regionerna. 1,4 miljoner flygresor görs mellan Oslo och Stockholm varje år. Samtidigt finns det stor potential i att förbättra järnvägsförbindelserna mellan huvudstadsregionerna. Förbättrad tillgänglighet med tåg skulle medföra mer hållbara och effektiva transporter och möjliggöra ökad handel, arbetspendling och produktivitet i regionerna och för de mellanliggande regionerna. Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare presenterat ett förslag för hur det både är möjligt och lönsamt att skyndsamt få till en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Förslaget presenterades för den svenska och norska regeringen den 29 augusti i år. Förhoppningen är att regeringarna fortsätter att utreda förutsättningarna för att få till förbindelsen tillsammans.

Uppföljning av tidigare arbete
2010 tog Mälardalsrådet tillsammans med Osloregionen och dåvarande Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting fram en rapport för att kartlägga kontakterna och visa förutsättningarna för mer samverkan. Rapporten är en uppföljning där resultatet uppdaterats och vidareutvecklats.

 

Här kan du ta del av rapporten

 

 

 

 

Inspirerande bidrag från deltagarna i Talentnettverket 2018

Under en trevlig kväll på Norges ambassad så träffades deltagarna i Talentnettverket 2018 för att presentera årets grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen”. Det blev ett tufft val för juryn – Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Anders Wenström, representant för Svensk-norska samarbetsfonden och Kai Eide,  ordförande i NSHK Oslo – att utse ett vinnande bidrag.

Detta var talenternas sista samling för året som sedan avslutades med en heldags program hos SAS i Frösundavik.

Alla bidrag var intressanta idéer och förslag men det vinnare blev en portal, ”1630”. Se presentationen här.

Vinnargruppen bestod av Anton Håkansson, DNB Bank ASA, Zakaria Saaliti, Handelsbanken och Monica Stensland, UD Norge. Här tillsammans med juryn; Björn Rosengren, Anders Wenström och Kai Eide.

Övriga deltagande grupper var:

 

 

Speciellt pris utdelat av Michaël Berglund AB

I samarbete med NSHK delade Michaël Berglund AB ut ett speciellt pris med temat, ”Rätt ledare för en bättre värld”. Där röstade deltagarna själva fram den i gruppen som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan under året.

Silje Marie Lesjø, Innovasjon Norge, vann en plats på Michaël Berglund Board Values kurs i professionellt styrelsearbete under 2019 och gratulerades av Joakim Säll, Senior Partner, Michaël Berglund AB och Berit Salheim, VD NSHK och programledare för Talentnettverket.

 

Vi tackar våra samarbetspartners:

                                                                     

 

Et smart Arktis

 

 

Et smart Arktis

Ambassadør Christian Syse bjuder in till samtal och lunch:

Datum: Måndagen den 3 december 2018
Tid:
Kl 12.00-13.45
Plats: Norges ambassade, Skarpögatan 4, Stockholm
Närmaste busshållplats: «Ambassaderna» buss 69 mot Blockhusudden

  • Politiske perspektiver for Arktis ved statssekretær Audun Halvorsen (Kgl. norsk utenriksdepartement) og kabinettssekreterare Annika Söder (Utrikesdepartementet)
  • Hva gjør norske og svenske myndigheter i nord? Samtale med Senior Arctic Officials – ambassadør Björn Lyrvall og spesialrådgiver Bård Ivar Svendsen
  • Næringsliv og forskning i nord: hvordan drive regional utvikling, stimulere innovasjonsmiljøer, sikre teknologioverføring og fremme næringssamarbeid på tvers av landene i nord? Samtale med VD Gry Holmgren Hafskjold(LTU Business AB og honorær konsul for Norge i Luleå) og seniorforsker Jukka Teräs (Northern Research Institute i Tromsø + Nordregio)

Moderator: generaldirektör Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet

 

Hjertelig velkommen til buffétlunch og mingel fra kl. 12, deretter seminar kl. 1230-1345!

 

 

Bostadspolitik – vad kan Sverige lära av Norge?

 

Trots att bostadspolitiken inte tog så stor plats i den gångna valrörelsen, är ämnet kanske mer relevant än någonsin. Sverige står inför stora utmaningar, och mycket behöver göras för att få till en hållbar och heltäckande bostadspolitik. Fungerar den ”svenska modellen”, eller kan vi söka inspiration utomlands, exempelvis i Norge? Välkommen till en kväll på Norges Ambassad i bostadspolitikens tecken, för en mångfacetterad analys av frågan med efterföljande paneldiskussion.

Paneldiskussionen modereras av Mikael Stabo, advokat i fastighetsbranschen, Advokatfirman Lindahl, och styrelseledamot Norsk-Svenska Handelskammaren.

Efter diskussionen följer mingel med vin och tilltugg.

Datum: Onsdagen den 7 november 2018
Tid: Kl 17:00 – 19:30 inklusive mingel
Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm

Presentation av talarna:

Lennart Weiss
Lennart Weiss är socialdemokratisk debattör och bostadspolitisk expert och är en av initiativtagarna till debattforumet ”bostadspolitik.se”. Han är sedan 2012 kommersiell direktör för den svenska verksamheten på Veidekke.

Andreas Wallström
Andreas Wallström är ekonom och chefsanalytiker på Nordea och tidigare kansliråd vid Finansdepartementets budgetavdelning.

Cecilie Tenfjord-Toftby
Cecilie Tenfjord-Toftby är riksdagsledamot (M) i Civilutskottet där hon arbetar med bostads- och vattenfrågor. Ledamot i Nordiska Rådet. Tidigare energipolitisk talesperson för Moderaterna i energifrågor. Ordförande i Svensk-Norska parlamentarikerföreningen i Riksdagen. Född och uppvuxen i Norge.

 

Kvällens program

17.00 Registrering

17.20 Välkommen; Ambassadör Christian Syse

17.25 Inledning; Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren

17.30 Paneldebatt och Q&A under ledning av Mikael Stabo, Advokatfirman Lindahl med Lennart Weiss, Veidekke, Andreas Wallström, Nordea och Cecilie Tenfjord-Toftby, Riksdagen.

18.30  Mingel med vin och tilltugg

19.30 Avslut

Välkomna!

MBA SCHOLAR TO STRENGTHEN NORWEGIAN-SWEDISH COOPERATION

 

Kristina Zaytseva, Deputy Chief Product Owner of Swedbank’s LC&I Business Intelligence Value Stream, has been awarded the SSE MBA NSHK scholarship 2019. The scholarship is awarded to next-generation leaders, strengthening Norwegian and Swedish industry.

The scholarship builds on a partnership between the Norwegian-Swedish Chamber of Commerce (NSHK) and the Stockholm School of Economics (SSE) and provides 18 months of executive MBA studies at the Stockholm School of Economics for a value of SEK 465,000. The purpose of the scholarship is to promote Norwegian-Swedish cooperation and raise skill levels among the next generation of leaders.

“Norway is one of Sweden’s largest trading partners and we hope that this scholarship will contribute to further strengthening our great relationship,” says Björn Rosengren, President, Norwegian-Swedish Chamber of Commerce.

Björn Rosengren, Kristina Zaytseva,
Christian Syse and Karin Wiström.

 

Kristina was born in Moscow and initially moved to Sweden to pursue her Bachelor and Master degrees. She lives in Stockholm with her husband and three children. On awarding her the scholarship, the jury cited the following:

Kristina is ambitious, positive and has a strong inner drive. Identified as a “high-talent” individual, she is a change agent and comfortable interacting with all levels of the organization to achieve common goals. Kristina is open, confident and energetic, and always willing to take on the most demanding tasks, and to motivate her colleagues to meet challenges head on.

We believe that the SSE MBA program will give Kristina a solid foundation in general management and support her in realizing her full potential in current and future leadership roles. With her multi-cultural background and experience from Swedbank and other organizations, she will also contribute greatly to the program and her peers. In particular, she will be a good ambassador for Stockholm School of Economics, Swedbank and the Norwegian-Swedish Chamber of Commerce.

“I am very happy and grateful to receive the SSE MBA NSHK scholarship for the SSE Executive MBA Program 2019-2020! I am convinced that this journey will offer me many exciting opportunities that will allow me to grow both personally and professionally. I am looking forward to starting this journey with other ambitious people representing different industries and cultures. And last but not least, I would like to express my gratitude to my family and my boss, Brad McNeil, for all the help and encouragement I have received,” says Kristina Zaytseva.

“Winning the SSE scholarship is a fantastic opportunity for Kristina to continue to fast track her career development and we are extremely proud of her for this achievement. Swedbank will benefit greatly from Kristina being able to leverage the exposure and learning this MBA will deliver and bringing this back to drive strategic change within our organization,” says Brad McNeil Chief Product Owner of Swedbank’s LC&I Business Intelligence Value Stream.

The scholarship jury has consisted of Björn Rosengren, President NSHK, Caroline Bergström, Head of Revenue Optimization, SAS, Karin Wiström, Director SSE MBA, Stockholm School of Economics, and Berit Salheim, CEO, NSHK.

For further information, please contact: 

Karin Wiström, Director SSE MBA, Stockholm School of Economics, karin.wistrom@hhs.se, +46 70 651 21 43

Berit Salheim, CEO, Norwegian-Swedish Chamber of Commerce in Stockholm, berit.salheim@nshk.se, +46-70-566 26 76

Eftervalsanalys med Vidar Helgesen, Mikael Odenberg och Tommy Möller

Efter det svenska valet den 9 september 2018 bjuder Norsk-Svenska Handelskammaren in det f d norska statsrådet Vidar Helgesen, f d försvarsminister Mikael Odenberg och professor Tommy Möller för en uppföljning och analys. De kommer ge oss kommentarer till utfall och vilka konsekvenser detta kan få för Norge.

Frågestunden modereras av Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren.
Efter diskussionen följer mingel med vin och tilltugg.

Datum: Måndagen den 17 september 2018
Tid: Kl 17:00 – 19:30 inklusive mingel
Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta


Kvällens program

17.00 Registrering
17.20 Välkommen; Ambassadör Christian Syse
17.25 Inledning; Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren
17.30 Vidar Helgesen
17.40 Mikael Odenberg
17.50 Tommy Möller
18.00 Q&A under ledning av Björn Rosengren

18.30 Utdelning av SSE MBA NSHK stipendiet 2019; Björn Rosengren och Karin Wiström,
           Director SSE MBA Handelshögskolan Stockholm

18.45 Mingel med vin och tilltugg
19.30 Avslut​

Presentation av talarna:

Vidar Helgesen
Vidar Helgesen var Norges klima- og miljøminister 2015-18 og EØS- og EU-minister og statsråd ved Statsministerens kontor 2013-15. Han er jurist og var generalsekretær i International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, i Stockholm 2006-13.

Mikael Odenberg
Mikael Ingmarsson Odenberg är en svensk politiker (moderat) och ämbetsman. Han var tidigare bland annat riksdagsledamot och blev sedan försvarsminister 2006–2007. Efter det arbetade Odenberg som generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät. Den 24 november 2016 utnämndes Odenberg till ordförande för Karolinska institutets styrelse.

Tommy Möller
Tommy Möller är svensk professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. I sin forskning har han fokuserat på svenska politiska partier, politiskt ledarskap och svensk politisk historia. Han har bland annat publicerat böckerna Politiskt ledarskap (2009), Svensk politisk historia: Strid och samverkan under 200 år (2007), som används vid flera svenska högskolor.

 

– Anmälan kan göras via inbjudan eller till berit.salheim@nshk.se.

Välkomna!

Se paneldebatten från NSHK:s 25-årsjubileum

Missade du NSHK:s 25-årsjubileum?

 

Se paneldebatten här om investeringar i Norge och Sverige för framtiden, svensk och norsk handel i Europa och världen:

SE PANELDEBATTEN HÄR
(Produktion LiveArena)

 

Konferensen inleddes av Björn Rosengren, ordförande NSHK och Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm och avslutades av ambassadör Christian Syse.

Panelisterna var Roy Angelvik, Statssekretær for Næringsministeren og Fiskeriministeren, Stina Billinger, Statssekreterare på NäringsdepartementetJacob Wallenberg, Ordförande Investor, Yngve Slyngstad, CEO Norwegian Government Pension Fund Global och Tellef Thorleifsson, Founding Partner, Northzone.
Moderator var Helena Stålnert.

 

 

Stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners:

Nordea
Investor
Svensk-norska samarbetsfonden

Handelshögskolan i Stockholm
Arvinius + Orfeus Publishing
Live Arena
Lindeman´s

 

Björn Rosengren: Därför behöver Sverige och Norge varandra mer än någonsin!

DEBATTINLÄGG · ”Vi är varandras främsta handelspartners, men vi är också en gemensam skandinavisk fyrbåk i en allt mer globaliserad värld. Vi behöver varandra mer än någonsin”, skriver Björn Rosengren.

Lagom till ”Syttende mai” gör sommaren halt. Det blir lite svalare. Relationen mellan Norge och Sverige är däremot allt annat än sval. Jag skulle vilja påstå att den aldrig varit varmare.

Vi är varandras främsta handelspartners, men vi är också en gemensam skandinavisk fyrbåk i en allt mer globaliserad värld. Vi behöver varandra mer än någonsin. Och vi samarbetar bättre än någonsin.

Jag ska väl akta mig för att försöka analysera norskt samhällsliv– där har jag misslyckats förr – men jag kan ändå inte låta bli att dra några paralleller mellan våra båda länder.

Den första är konstaterandet att en avgörande dimension i fjolårets norska val var densamma som kommer att avgöra det svenska. I Norge talades om ”det svenska tillståndet”.

I Sverige håller detta ”tillstånd” på att bryta upp vårt traditionella politiska landskap inför valet i höst.

En annan dimension som kan ha bäring på Sverige är att oppositionens strategi att svartmåla det egna landet tenderar att slå tillbaka om väljarna inte känner igen sig i beskrivningarna.

I Norge blev den svenska invandringen ett varnande exempel.

I Sverige spelar vi med och låter migrationsfrågan dominera förvalsdebatten när det egentligen i de breda folklagren är sjukvården och äldreomsorgen som oroar mest.

Socialdemokraternas svartmålning i Norge gjorde att de gick mot sitt näst sämsta val sedan 1924.

Den svenska Alliansens – om den nu finns – varningssignaler om invandringen och brottsutvecklingen gör att den svenska oppositionen riskerar att gå samma öde till mötes i hösten val.

Vi lever i en tid när exporten blomstrar och räntorna fortsatt är rekordlåga. Allt är inte svart. Väljarna ser igenom sådana dystopier – i Sverige likaväl som i Norge.

En tredje dimension där vi är lika gäller spärrgränsens betydelse.

I Norge åkte miljöpartiet och Rødtut vilket förklarar matematiken med att de röd-gröna förlorade trots att de fick flest röster.

Samtidigt tog sig borgerliga Venstre över spärren med hjälp av taktikröster från Höyresympatisörer.  ”Jag höll för näsan och röstade på Venstre” som en inbiten Höyreväljare uttryckte det.

På samma sätt kommer kanske KD att klara sig kvar i höstens val.

Norge och Sverige har inte så mycket att lära av varandra länger. Vi är redan så lika och så samspelta.

Så idag firar vi en ny svensk högtid: Syttende mai.

Samtidigt lyfter vi på hatten för våra grannar och vänner.

Grattis Norge. Och grattis Skandinavien!

Se hela artikeln i SVT Opinion här.
Publicerad 2018-05-17

NSHK:s Årsmöte och 25-årsjubileum

 

Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm
Årsmöte och 25-årsjubileum 1993-2018

Datum: Måndagen den 4 juni 2018
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65
Tid: Kl 15.30 Registrering – kl 15.45 NSHK Årsmöte – för medlemmar
Kl 16.30 Registrering – för alla
kl 17.00 NSHK:s 25-årsjubileum

 

Kom och fira Norsk-Svenska Handelskammarens 25-årsjubileum på Handelshögskolan i Stockholm – och du får gärna ta med en gäst!
Konferensen är kostnadsfri.
Anmälan görs till info@nshk.se eller via inbjudan – OBSGlöm ej anmäla din gäst/gäster.

 

Se konferensen live här!
Live streamed av Live Arena.


Paneldiskussioner:  ”Att investera i Norge och i Sverige för framtiden” och ”Norsk och svensk handel i Europa och världen”

Program

15.30-15.45 Registrering av medlemmar

15.45-16.30 Norsk-Svenska Handelskammarens Årsmöte

16.30-17.00 Registrering av gäster till 25-årsjubileum

17.00 Välkomstord ordförande NSHK Björn Rosengren och Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan

17.10 Roy Angelvik, Statssekretær for Næringsministeren og Fiskeriministeren

17.25 Stina Billinger, Statssekreterare på Näringsdepartementet

17.40 Panel: ”Att investera i Norge och i Sverige för framtiden” och ”Norsk och svensk handel i Europa och världen”

Panelister:
– Jacob Wallenberg, Ordförande Investor

– Yngve Slyngstad, CEO Norwegian Government Pension Fund Global

– Tellef Thorleifsson, Founding Partner, Northzone

– Roy Angelvik, Statssekretær for Næringsministeren og Fiskeriministeren

– Stina Billinger, Statssekreterare på Näringsdepartementet

Moderator: Helena Stålnert

Avslutning av Ambassadör Christian Syse

19.00 Buffé reception

 

Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren, önskar er alla på styrelsens vägnar varmt välkomna till ett spännande jubileum:

”Norden är svår att förstå sig på. Norden är en paradox. Å ena sidan är Norden ett starkare varumärke än både EU och Europa bland många internationella affärsmän och entreprenörer. Å andra sidan finns hos oss själva en tendens att vilja tona ned storheten, snarare än att lyfta fram den. Blicken ned i myllan, självförhävelsen en hädelse större än alla andra synder.

Vi har en oerhört stark ekonomi. Vi toppar olika innovationsindex och utbildningsnivån ligger långt över OECD-snittet. Vår BNP per capita är i världsklass. Vad hade en amerikan inte kunnat göra av sådana basfakta.

De nordiska demokratierna är starka. Legitimiteten för politiker, myndighetsföreträdare och domstolsväsende är hög. Tilliten människor emellan är stark, korruptionsnivån låg.

Vi är stolta över kungahus och presidenter, vi älskar våra idrottsstjärnor, vi ställer våra musikikoner på piedestal, men vi talar inte gärna högt om oss själva.

Den nordiska storheten färdas stark och tyst över fjälltoppar och sjöar, längs fjordar och ängar, genom städer och byar. Den finns där. ”Nog klarar vi oss”.

En viktig nordisk relation är tvivelsutan den mellan Norge och Sverige. Ländernas innovationskraft, den norska oljefonden, världens största, och ett antal svenska teknikbolag i miljarddollarklassen, allt är det tecken på kraft och kompetens.

Denna gemensamma styrka behövs nu när de snabba förändringarna i den globala ekonomin ställer våra högkostnadsländer under press. Traditionella exportmarknader faller bort eller försämras. Delar av den traditionella industrin konkurreras ut eller flyttar produktionen för att kunna behålla konkurrenskraften.

Här finns utmaningen. Vår förmåga att bygga starka industriella varumärken måste nu stärkas upp med starka nordiska varumärken i den globala kunskapsekonomin. Sverige och Norge har möjligheterna att leda den nordiska transformationen in i denna kunskaps- och innovationsdrivna ekonomi.

Norden är inne i en fas som borde passa oss. Nu handlar det inte om att slå sig för bröstet och skryta utan om att arbeta hårt för att stärka vår konkurrenskraft och skapa nya jobb i snabbare takt än de gamla försvinner in i digitalisering och robotisering.

Norden har alla möjligheter att gå från styrka till styrka. Det gäller att utnyttja vår starka grundposition gällande demokrati, ekonomi, tillit och innovationskraft. Ökad samverkan behövs. På många fält. Inte minst viktigt är detta på innovationsområdet. Låt oss diskutera detta lite djupare. Liksom frågan om vilka typer av samverkan vi ska ha. Brexit skakar om i Europa. Vad betyder det för Norge och för Sverige. Är det månne en möjlighet?”

* * * * *

Dagordning Årsmöte

Årsredovisning NSHK 2017

Årsredovisning NSHK AB 2017

Årsberättelse 2017

Valberedning förslag

* * * * * *

Stort tack till våra sponsorer och samarbetspartners:

Nordea
Investor
Svensk-norska samarbetsfonden

Handelshögskolan i Stockholm
Arvinius + Orfeus Publishing
Live Arena
Lindeman´s