Novus VD om trenderna som lett fram till populismens framfart i västvärlden 

 

Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till ett seminarium om trenderna som lett fram till populismens framfart i västvärlden. Torbjörn Sjöström, VD på analys och undersökningsföretaget Novus, förklarar trenderna bakom den radikala förändring vi sett på den senaste tiden. Ambassadör Kai Eide hälsar välkommen.

Datum: Tisdagen den 14 februari 2017
Tid: Kl 18.00-20.00 inklusive mingel och buffet
Plats: Den norska ambassadörens residens, Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt. 

Framtidstron och förtroendet för samhällets institutioner sjunker generellt. Vad är det som händer och hur skall man förhålla sig till ett «post truth» samhälle, en utveckling som påverkar alla publika företag och i slutänden demokratin. Vem bestämmer vad som är sant i dagens mediesamhälle? Hur sårbara är företag och samhälle när sanningen är svår att urskilja från lögnen?

Anmälan via personlig inbjudan.

Vi ser fram emot att se er där!

Möt Stockholms finansborgarråd och Oslos byrådsleder i Oslo – OBS. Ny tid!

 Unikt möte med Karin Wanngård och Raymond Johansen

OBS. Ändrad tid! Seminariet startar 30 minuter tidigare.

Fredagen den 13 januari 2017 – kl 09.00-12.00

foto-karin-wanngardKarin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm
(foto: Magnus Selander)

foto-johansen-raymondRaymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun  (foto: Sturlason)

Som medlem i Norsk-Svenska Handelskammaren bjuds du in till ett unikt möte med Karin Wanngård, Stockholms finansborgarråd, och hennes motsvarighet i Oslo, Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun – där de tar upp tillväxtmöjligheter och hinder i våra respektive regioner. Ta denna exklusiva möjlighet för att diskutera förutsättningarna för handel mellan våra huvudstadsregioner och länder!


Datum: 
Fredagen den 13 januari 2017
Tid: Kl 09.00-12.00
Plats: Sveriges ambassadörs residens, Inkognito gate 27, Oslo
(Ingång från Meltzers gate 1)


Seminariet är kostnadsfritt. No-show fee: 200kr

Anmälan görs via personlig inbjudan.

Hur kan vi förenkla och förbättra handeln och samarbetet mellan Stockholm och Oslo samt deras respektive storstadsregioner? Hur upplever du ditt företags situation i er region? Vilka förväntningar har du på Oslo respektive Stockholms stad?

Förutom våra respektive borgmästare så deltar Sveriges ambassadör Axel Wernhoff, Björn Rosengren, ordförande i NSHK Stockholm samt som moderator, Rune Mörck Wergeland, styrelseledamot NSHK Oslo.

Seminariet är ett samarbete mellan Invest Stockholm, Oslo Kommun, NSHK Oslo och NSHK Stockholm.


Program: Samtal med Karin Wanngård och Raymond Johansen
Moderator: Rune Mörck Wergeland, styrelseledamot i NSHK Oslo

09.00 Registrering, kaffe och mingel.
09.30 Ambassadör Axel Wernhoff hälsar välkommen.
09.40 Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommun; ”Näringslivet i Oslo: tillväxtmöjligheter och hinder”
10.00 Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm; ”Näringslivet i Stockholm: tillväxtmöjligheter och hinder”
10.15 Öppen diskussion med frågor och svar
11.00 Mingel och servering av lätt lunch
12.00 Avslut

Välkommen till Oslo!

Digital kompetanse, E-ID og start-up hjelp på Talentnettverk avslutning

sokvinnere-gruppearbeidEn felles nordisk E-ID som fjerner grensehindre mellom Norge og Sverige, en faggruppe for digital kompetanse, og en norsk-svensk reiselivs-app var blant forslagene som ble presentert under Handelskammerets fjerde «Talentnettverk»-samling 16. november.

Gjør vi nok for å utnytte potensialet som finnes i norsk-svensk samarbeid? Temaet for Talentnettverk-samlingen ved den Norske Ambassaden var «synergi over kjølen», og seks ulike løsninger for å utnytte potensialet i norsk-svensk integrasjon og samarbeid over grensen ble presentert. Deltakerne i Talentnettverket har jobbet gruppevis med prosjektene det siste året, og ved årets fjerde og avsluttende samling ble det kåret en vinnergruppe.

Det ble presentert flere interessante og inspirerende forslag, men juryen kåret «Innovasjon over kjølen» som det vinnende bidraget. Vinnergruppen foreslo å skape en svensk-norsk innovasjonsplattform ved å etablere et innovasjonsprogram for start-ups. Gjennom coaching, nettverksbygging og veiledning fra NSHKs medlemmer, samt finansiering fra investorer og handelskammeret, kan de nye foretakene dra nytte av kompetansen som handelskammerets medlemmer sitter på.

Vinnergruppen besto av Hansi Karppinen, Veidekke, Caroline Bergström, SAS, Jørgen Arnesen, SEB, Øyvind Ransedokken, Foyen, Cecilie Kristiansen, Swedbankog Maria Archontoulis, Telenor. Vinnerne ble premiert med pris utdelt av en jury bestående av Kristin Clemet fra Svensk-norska samarbetsfonden, Janne Log fra NSHK Oslo og Björn Rosengren fra NSHK Stockholm.

sokpresentasjonFlere av de andre prosjektene trakk fram viktigheten av digital kompetanse i skole og på arbeidsplasser, og en av gruppene foreslo å opprette en faggruppe for digital kompetanse. En felles nordisk E-ID som kan være med på å fjerne grensehindre ble også presentert, med fokus på
hvordan digital innovasjon kan føre til svensk-norsk vekst.

Målet med gruppearbeidene er å styrke kontakten mellom deltakerne i Talentnettverket, samt å utarbeide forslag som kan brukes til å videreutvikle handelsrelasjonene mellom Sverige og Norge. «Talentnettverket» er et lederprogram for norske og svenske ledertalenter mellom 30 og 35 år, og dette er åttende året programmet arrangeres. Her kan du lese mer om Talentnettverket.

Tekst: Elisabeth Lien

Norsk-svensk MBA-stipendiat utsedd

Anders Oppeböen, Senior Profit Manager på Nordic Choice Hotel, får årets SSE MBA NSHK-stipendium som delas ut till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringslivs.

Stipendiet utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde av 465,000 kronor.

− Norge är en avvinner-stipend-med-kai Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Anders är en norrman som bor i Stockholm, och därmed en god representant för de båda länderna. Han är utbildad inom Hotel management och arbetar i rollen som Senior Profit Manager på Nordic Choice Hotels. Han får stipendiet med följande jurymotivering:

Anders is a competitive team-player with a long international background from the hotel industry, working today for the NSHK member company Nordic Choice Hotels. Anders works in a specialist role, with experience from a fast-changing industry, which is of growing importance in both Norway and Sweden. He has quickly advanced his career within Nordic Choice Hotels, and was also selected as their representative to participate in NSHK’s Talentnettverk last year, where his group won the team assignment “Synergi over kjölen”.

We believe that the SSE MBA program will give Anders a solid foundation in general management and support him in realizing his full potential in current and future leadership roles. With his unique experience from the hotel industry, he will also greatly contribute to the SSE MBA program and his peers. Not the least he will be a good ambassador for SSE, Nordic Choice Hotels and NSHK.

−  Vi är otroligt stolta över Anders och har stora förhoppningar till hans fortsatta karriär hos oss på Nordic Choice Hotels. Detta stipendium bevisar att vi följer Petters devis om att endast anställa personer som är bättre än oss själva, säger Katalin Paldeak, Chief Operating Officer, Nordic Choice Hotels

− Syftet med stipendiet är att främja det norsk-svenska samarbetet och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare, säger Karin Wiström, Director SSE MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

Stipendiejuryn har bestått av Björn Rosengren, ordförande NSHK, Jacob Dalborg, VD Bonnier Books, Karin Wiström, Director SSE MBA Handelshögskolan i Stockholm, och Berit Salheim, VD NSHK.

På bilden: Pär Augustsson, Director of Total Profit, Nordic Choice Hotels Karin Wiström, Director SSE MBA,  Anders Oppeböen, Senior Profit Manager at Nordic Choice Hotels, Henrik Berghult, Senior Vice President Clarion Hotels, och Kai Eide, Norwegian Ambassador to Sweden

Arctic Frontiers 2017: Norrbotten och Nord-Norge Innovation och utveckling över gränsen

Norsk-Svenska Handelskammaren har nöjet att tillsammans med Norska Ambassaden bjuda in medlemmarna till ett event:

Arctic Frontiers 2017: Norrbotten och Nord-Norge Innovation och utveckling över gränsen

Norges Ambassad, Stockholm, 25 oktober 2016 14:00 til 19:30
Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environment Institute

14:00 INLEDNING
Marit Berger Røsland, Statssekreterare Oscar Stenström, Statssekreterare

14:30 ARCTIC FRONTIERS 2017
Ole Øvretveit, Direktör Arctic Frontiers: White space – blue future
Jan-Gunnar Winther, Direktör Norges Polarinstitutt: Havets århundrade. Arktis och klimatförändringar

14:45 NÄRINGSLIVSPOLITIKEN I NORR – INTERNATIONELLT KONKURRENSKRAFTIG?
Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå
Jarle Aarbakke, Vice borgmästare i Tromsö
Maria Stenberg, Landstingsråd Norrbottens län
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder i Nordland

15:15 PAUS

15:30 UNIVERSITETSSAMARBETE OCH KUNSKAPSINTENSIVT NÄRINGSLIV
Gry Holmgren Hafskjold, CEO, Luleå Tekniska Universitet-Business AB: Bra samarbetssystem
John Sigurd Mjøen Svendsen, Prof. UiT, Norges Arktiske Universitet och Lytix Biopharma: Affärsorienterad forskning
Tor Björn Minde, CEO, SICS North Swedish ICT AB: Det ledande forskningsdatacentret i Norden
Anita Evenset, Forskningsdirektör, Akvaplan-niva: Politik, forskning och näringsliv
Mikael Nyström, CEO Mobilaris AB: Säkerhet och produktivitet vid underjordsarbeten
Bjørn Tore Hagberg, Daglig ledare SmartDok: Mobila lösningar för hela världen från Finnmark
Svein-Harald Utgård, Daglig ledare, RisCo: Smarta lösningar för e-hälsa

16.30 PANEL- OCH PLENUMDISKUSSION MED MODERATOR

17:30 – 19:30 MOTTAGNING

 

Inbjudan skickas ut separat. Begränsade platser.

Positioning the Stockholm Region as a magnet to attract business talent

Norsk-Svenska Handelskammaren in Stockholm has the pleasure to invite you to an event – initiated by City of Stockholm through Invest Stockholm Business Region, and in cooperation with eight foreign Chambers of Commerce.

Date: October 25, 2016
Venue: The Golden Hall in the City Hall of Stockholm.
Limited spaces. Personal invitations.

Program
17:00 – 17:30 Registration and welcome drink
17:30 – 17:40 Welcoming remarks by the Mayor of Stockholm, Karin Wanngård
17:40 – 18:10 Keynote Speaker: The U.S. Ambassador to Sweden, Azita Raji
18:10 – 18:45 Group discussion
18:45 – 20:00 Buffet

Moderator: Olle Zetterberg, CEO, Stockholm Business Region
Foreign companies established in the Stockholm region are important to the development of the area’s economy and country as a whole. Attracting the necessary talent to sustain this growth is vital to businesses of all sizes, in all industries and market segments.

This event at the City Hall is an outstanding opportunity for the exchange of ideas between the Mayor of Stockholm, the neighbouring municipalities and the international companies in the region. The event is initiated by City of Stockholm through Invest Stockholm, in cooperation with eight foreign Chambers of Commerce, the U.S. Embassy to Sweden, and the Canadian Embassy to Sweden.

 

Mayor of Stockholm Karin Wanngård

karinwanngard
Mayor of Stockholm Karin Wanngård
Welcome to the City Hall of Stockholm, and we are looking forward to your participation in this year´s Stockholm International Business Meeting. This gathering will serve as forum for the exchange of ideas regarding the importance of attracting talent, and how we can all work together to create a sustainable, vibrant business environment.

 

 

 

 

 

 

US Ambassador to Sweden Azita Raji

azita-raji-347x433_cropped_9766_3177
U.S. Ambassador to Sweden Azita Raji
Our Keynote Speaker, U.S. Ambassador Azita Raji, will address the central role that talent has in the new digital age where innovation and inspiring, creative thinking are the driving forces. Investing in human capital increases competitive advantage and investing in diversified, multi-generational, multi-gender and multi-ethnic human capital creates a high-yielding platform for innovative, transformational growth.
Ambassador Raji was born in Iran and has lived, studied, and worked in the United States, Middle East, Europe, and Asia prior to her appointment to Sweden earlier this year. She earned a B.A. from Barnard College, Columbia University in 1983, a M.B.A. from Columbia Business School in 1991, and is fluent in several languages.

 

 

Grattis Jan Anders till diplomet!

jan-anders-syltern-veidekke

Den 24 september genomfördes diplomeringen för SSE MBA Executive Format 2015.

Jan Anders Syltern, Veidekke, som var den första mottagaren av SSE MBA NSHK Scholarship, diplomerades efter 18 månaders studier. NSHK gratulerar Jan Anders till diplomet!

Mer information om Handelshögskolan i Stockholms MBA program hittar du här www.hhs.se/mba.

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds sedan ett par år sedan att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i ”SSE MBA Executive Format” på Handelshögskolan i Stockholm.

Norsk film nominerad till Nordiska rådets filmpris 2016

Norsk-Svenska Handelskammaren – i samarbete med Nordiska Ministerrådet – har nöjet att bjuda in medlemmarna till filmvisning.

Filmen, “Louder Than Bombs” av Joachim Trier, är den norska film som är nominerad till Nordiska rådets filmpris 2016.

Datum: 15 oktober 2016
Tid: 10.00-12.00

Anmäl dig så fort du får inbjudan – plasterna är begränsade.
Länk till filmen https://www.triart.se/filmer/louder-than-bombs/

För mer information om filmpriset, se
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/nordiska-raadets-priser/nordisk-raads-filmpris-1/om-filmpriset

Nordiska rådets filmpris ska medverka till att underlätta produktionen av nordisk film och stärka den nordiska filmmarknaden. Sedan 2005 delas det ut tillsammans med Nordiska rådets andra priser för musik, litteratur och miljöarbete. Avsikten med filmpriset är att det ska främja produktion av nordisk film och utveckla den nordiska filmmarknaden och på längre sikt också bidra till att stärka nordisk film internationellt.

Välkomna!

 

 

”De digitala kanalerna vänder hierarkin upp och ner”

”De digitala kanalerna vänder hierarkin upp och ner”
Möt bland andra Julien Codorniou, global direktör på Facebook at Work i London


Plats:
Den norska ambassadörens residens, Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm
Datum: Måndagen den 19 september 2016
Tid:  Kl 16.00-18.00

Traditionellt har information på arbetsplatsen varit styrd uppifrån och ner. När vi nu upplever en nästan oändlig ström av information privat, verkar plötsligt denna informationshantering gammaldags. Anställda förväntar sig att informationsflödet på arbetsplatsen liknar mer den de har privat.

Varför tar det så lång tid? Och förstår våra chefer konsekvenserna?

Ambassadör Kai Eide tar emot och du får möjligheten att träffa andra företagare verksamma i såväl Norge som Sverige.

Boka in datumet i din kalender.
Välkomna!

Sök stipendium till Handelshögskolans MBA-program i Stockholm 2017!

Untitled 1
   Handelshögskolan i Stockholm  
 

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemsföretag inbjuds härmed att nominera en till två toppkandidater till ett stipendium för att delta i ”SSE MBA Executive Format” på Handelshögskolan i Stockholm med start i januari 2017. Ansökningarna ska vara inne före 26 juni 2016. Stipendiet täcker alla kostnader för utbildningen, 465. 000 kronor + moms.

Du kan ta del av alla villkor och hur nomineringsprocessen går till via nedanstående länk. Här går det också att fylla i det elektroniska formuläret i ett första steg.

Länk till stipendiet

Länk till nomeringsformuläret

Om du inte rätt person för att nominera kandidat till detta stipendium, vore jag glad om du vill skicka detta meddelande vidare i företaget till den som hanterar dessa frågor.

Lycka till med nomineringarna!