Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge? 

Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge?
Om ekonomisk aktivitet, historia, politik och kultur 

Datum: Tisdagen den 20 mars 2018
Plats: Norges ambassad, Skarpögatan 4, Stockholm
Tid: Kl 16.00-17.30

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan till info@nshk.se

 

Program

16:00 Registrering

– Introduktion av Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm 

– Ambassadör Christian Syse presenterar Novus undersökning, ”Norge i Sverige: vad vet svenskarna om Norge? Om ekonomisk aktivitet, historia, politik och kultur

– Mingel och vin

17:30 Avslut

 


Välkomna!

 

En framtidsdiskussion om hållbara affärsmodeller med Preem och SB Insights

Norsk-Svenska Handelskammarens medlemmar träffades den 30 januari  på en inspirerande och kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen var hållbara affärsmodeller.

Inbjudna talare var Anders Collin, produktchef, Preem och Erik Elvingsson Hedén, VD, SB Insight och modererade gjorde Erik Huss, VD, Husstainability.

Efter välkomnande och introduktion av ambassadör Christian Syse och Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren så följde intressanta presentationer och diskussioner.

Ni finner nedan presentationerna från seminariet.

 • Erik Huss inledde med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.
  Se presentationen här: Husstainability 2018
 • Anders Collin berättade om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.
  Se presentationen här:  Preem 2018.
 • Erik Elvingsson Hedén avslöjade utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.
  Se presentationen här: SB Insight2018

Kvällen avslutades med vin och mingel på temat inspiration där nya kontakter knöts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Salheim, VD Norsk-Svenska Handelskammaren, Christian Syse, ambassadör, Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren, Anders Collin, produktchef Preem och Erik Elvingsson Hedén, VD, SB Insights

 

Moderator var Erik Huss, VD Husstainability

Hur kan ditt företag ha en hållbar affärsmodell? Inspireras av och höj din kunskap med Preem och SB Insight

Datum: Tisdagen den 30 januari 2018
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta
Tid: Kl 16.00 – ca 18.00

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig till berit.salheim@nshk.se

 

Norsk-Svenska Handelskammaren (NHSK) önskar dig varmt välkommen till en kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen är hållbara affärsmodeller.

– Hur kan vi driva en lönsam verksamhet utan att göra (för mycket) åverkan på planeten och de naturliga system, som vi alla är beroende av? Sedan Parisavtalet slöts för drygt två år sedan pågår en febril verksamhet runt om i världen för att minimera de fossila utsläppen så att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 °C över förindustriell nivå, men allra helst inte mer än 1,5 °C. Alla världens länder är nu med på tåget, utom ett som vill dra sig ur avtalet.

– Hur kan vi som företag bygga in ett ansvar för våra utsläpp i affärsmodellen, så att det ger affärsnytta?

– Kan man minimera sin klimatpåverkan och samtidigt se till att det stärker affärsverksamheten? Kom och delta i en framtidsdiskussion som vi alla med fördel kan förhålla oss till – på ena sättet eller det andra.


Inbjudna talare
Anders Collin, produktchef, Preem
Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
Moderator: Erik Huss, vd, Husstainability

Program
16.00  Registrering

16.15  Björn Rosengren, ordförande i NSHK, hälsar välkommen.

– Erik Huss inleder med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.

– Anders Collin berättar om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.

– Erik Elvingsson Hedén avslöjar utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.

– Samtal med Preem & SB Insight där du som åhörare bjuds in att delta. Förbered gärna frågor redan nu!

– Vin och mingel på temat inspiration där vi knyter nya kontakter.

18.00 Avslut


Om deltagande aktörer

Anders Collin, produktchef, Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag, vars vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. De är marknadsledande i att tillverka drivmedel med upp till 100 % förnybart innehåll.
www.preem.se

Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
SB Insight är ett analysföretag med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation som genom undersökningar, rapporter samt utbildning hjälper företag förstå hur hållbarhet påverkar dem. SB Insight ligger bland annat bakom Sustainable Brand Index, Nordens största studie om hållbarhet.
www.sb-insight.com

Erik Huss, vd, Husstainability
Husstainability erbjuder utbildningar, workshops, insikter, inspiration och PR-rådgivning om hur företag eller organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen.
www.husstainability.se

 

Välkomna!

 


 

 

 

Nominera era topptalanger till SSE MBA NSHK stipendiet

SSE MBA NSHK stipendiet, som utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, delas ut vartannat år till nästa generations ledare i syfte att stärka norskt och svenskt näringsliv.

 

”Norge är en av Sveriges största handelspartner och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en fortsatt utveckling”, säger Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren (NSHK).

Tidigare mottagare av stipendiet är Jan-Anders Syltern, Veidekke, Erik Durhan, Nordea och Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels.

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels, SSE MBA 2017
”NSHK har gitt meg en unik mulighet til å ta en EMBA på SSE, uten stipendet skulle verken jeg eller min arbeidsgiver kunne dekke skolepengene. Allerede etter to skoleuker, og mye studier i mellom, har jeg lärt utrolig mye på kort tid og er i ferd med å få et bredt nettverk av studie kollegaer og venner jeg kommer til å ha stort utbytte av i fremtiden. Er veldig takknemlig, ydmyk og glad for den muligheten NSHK har gitt meg!”

Erik Durhan, Nordea, SSE MBA 2016
”Få gånger i vuxen ålder får man chansen att verkligen förkovra sig i en utbildning. Ert stipendium har givit mig den möjligheten och förutom fördjupad kunskap inom både bekanta och obekanta ämnen har det givit mig ett imponerande nätverk av kontakter och nya vänner.”

Jan Anders Syltern, Veidekke, SSE MBA 2015
SSE MBA programmet har vært en «life-changer» for meg, både forretningsmessig  og privat. Ny kunnskap, forbedret evne til å tenke analytisk og økt evne til å formidle budskap har gjort meg klar til nye utfordringer!

Stipendiet omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde av 465,000 kronor. För mer information om MBA-programmet, se www.hhs.se/mba.

Nominera era kandidater via denna länk.

 

 

 

Stockholm-Oslo under tre timmar med tåg

 

NSHK bjöd i samarbete med Handelskammaren Mälardalen  in till ett frukostseminarium om behovet av bättre kommunikationer mellan Stockholm och Oslo. Mikael Stabo, delägare Advokatfirman Lindahl, hälsade välkommen och Björn Rosengren, ordförande i NSHK inledde seminariet.

Ni finner nedan länkar till de  presentationer som hölls och som visar på hoppfulla resultat från undersökningar och analyser; om hur man kan bygga ut tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, pressa ned restiden under tre timmar och hur en investering kan ge en direkt nytta.

Näringslivet ser ett stort behov av bättre kommunikationer och tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo, sa Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen. Det visar en undersökning som Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland har gjort med närmare 600 företag i mellanmarknaderna Västmanland, Örebro och Värmland.

585 företagsröster om tågsträckan Stockholm-Oslo

Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55, informerade om hur kan man kan bygga ut sträckan mellan de två huvudstäderna för att pressa ned restiden under tre timmar. Vad skulle det kosta och hur det skulle kunna finansieras?

Framtiden – Under tre timmar

Trygve Tamburstuen, VD, Eidsverket, gav kompletterande information om tåglinjer på den norska sidan:

Alternativ till gränsbanan

Sweco har lett arbetet med att ta fram en nyttoanalys som visar att investeringen på 55 mdr SEK ger en direkt nytta på 67 mdr SEK. Till det kan läggas väsentliga godsnyttor. Se presentationen av Michael Stjärnekull, chef avd strategisk järnväg, Sweco, nedan.

En lönsam affär

Peter Högström, delägare på Advokatfirman Lindahl,  avslutade seminariet med att informera om hur de juridiska aspekter av stora upphandlingar ser ut och om samverkan privat-offentlig sektor.

Alternativ finansiering

 
                 

Inspirerande bidrag från Talentnettverket 2017 års deltagare

 

Under en mycket trevligt kväll så träffades deltagarna i Talentnettverket 2017 för att presentera sina grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen” inför vår jury bestående av Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Janne Log, vice ordförande i Svensk-norska samarbetsfonden och Harald Norvik, ordförande i NSHK Oslo. Det var talenternas sista samling för året som sedan avslutades med en heldags program hos Bonnier Books i Stockholm.

Alla bidrag var fantastiskt inspirerande men en vinnare skulle utses av juryn – och det blev förslaget om en mobilapp för rådgivning kring gränsöverskridande verksamhet. Se presentationerna nedan.

Vinnargruppen bestod av Emil Pettersson, Västsvenska Handelskammaren,Anders Teodorsen, Veidekke Eiendom Oslo och Stine Östnes, SEB Oslo (Wilhelm Jonsson, Swedbank Oslo och Malin Nygren SAS Sverige, är inte med på bilden). Vinnande bidrag;  ”Grensehjälpen”

 

Grupp 1 – Arjen Diljen, Nordic Choice Hotels Stockholm, Caroline Ryding-Berg, Switch Nordic Green Stockholm och Kaja Barstad, Handelsbanken Oslo (David Palmér, DNB Bank är inte med på bilden) tillsammans med jury. Deras bidrag; ”Att nyttja Talentnettverket för att stärka norsk-svenska relationer”.

 

Grupp 2 – Linnea Malmberg, SAS Sverige, Jessica Soleiman, Nordea Stockholm, Erik Galleberg Överby, Handelsbanken Oslo och Johan Bengtsson, F⌀yen Advokatfirma Stockholm – tillsammans med juryn. Deras bidrag var; ”HUB NORTH – the next cool cross industry hub that will fuel the Nordic engine and bring innovation to the next level!”
Grupp 4 – Gabriel Lundström SEB, Kristina Zaytseva, Swedbank, Trine Rein, Telia Norge – tillsammans med juryn. (Arne Jörund Haugland, Statkraft Oslo och Bonnie Sjöblom, f d Business Sweden, nu Accenture, är inte med på bilden.) Deras bidrag var; ”NSHK Investerarforum – Platsen där etablerade företag möter framtidens näringsliv”.
Grupp 5 -Tina Holma, Veidekke Entreprenad Stockholm, Therese Warghagen, DNB Bank Stockholm, Elin Marie Hellum, Utenriksdepartementet Oslo och Jon Öivind Vold, Saab Technologies Norway (Mads Werner Olsen, Nordic Choice Hotels Oslo och Claes Kjelldorff, Adlibris Stockholm är inte med på bilden) – tillsammans med juryn. Deras bidrag; ”Ökt bevissthet og kunnskap om det norsk-svenske handelsforholdet”.

Samlingen ägde rum hos Michaël Berglund AB som också delade ut ett speciellt pris i samarbete med NSHK med temat ”Rätt ledare för enbättre värld”. Där röstade deltagarna själva fram den i gruppen som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan. Björn Rosengren, Truls H⌀yeraal, Michaël Berglund AB och Berit Salheim, VD Norsk-Svenska Handelskammaren kunde gratulera Bonnie Sjöblom, f d Business Sweden (nu Accenture) som vann en tredagars-kurs i professionellt styrelsearbete.

 

Med anledning av vårt samarbete med Handelshögskolan så informerade Helena Bergelv, Program Advisor and Admissions, Handelshögskolan i Stockholm, om SSE MBA NSHK Scholarship 2018. 2017 års stipendiat Anders Oppeb⌀en, Senior Profit Manager Business Operations, Nordic Choice Hotels, berättade om sina intressanta erfarenheter under året.

 

Vi tackar våra samarbetspartners:

”Stockholm – Oslo under tre timmar med tåg” 


Datum: Torsdagen den 7 december 2017
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
Tid: Kl 08:00-10:00
Anmälan: via email till berit.salheim@nshk.se

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar.


Program
08:00 Registrering och frukost

08:30 Inledning – Björn Rosengren, ordförande NSHK Stockholm och Mikael Stabo, Delägare, Advokatfirman Lindahl
Norge är Sveriges främsta exportland. Oslo och Stockholm är två av Europas snabbast växande städer och däremellan ligger Sveriges befolkningstätaste stråk med många viktiga företag.Trots det är landinfrastrukturen bristfällig.

– Nuläget – 585 företagsröster
Näringslivet ser ett stort behov av bättre kommunikationer och tillförlitlighet till tåget mellan Stockholm och Oslo. Det visar en undersökning som Handelskammaren Mälardalen och Handelskammaren Värmland har gjort med närmare 600 företag i mellanmarknaderna Västmanland, Örebro och Värmland.
Jenny Emerén, VD Handelskammaren Mälardalen.

– Framtiden – Under tre timmar
Hur kan man kan bygga ut sträckan mellan de två huvudstäderna för att pressa ned restiden under tre timmar. Vad kostar det, och hur det skulle kunna finansieras?
Jonas Karlsson, VD Oslo-Stockholm 2.55 

– En lönsam affär
Sweco har lett arbetet med att ta fram en nyttoanalys som visar att investeringen på 55 mdr ger en direkt nytta på 67 mdr. Till det ska läggas väsentliga godsnyttor.
Michael Stjärnekull, Chef Avd Strategisk Järnväg, Sweco

– Juridiska aspekter
Hur ser de juridiska aspekterna av stora upphandlingar ut och samverkan privat-offentlig sektor?
Peter Högström, Delägare, Advokatfirman Lindahl

10:00 Avslut

Välkomna!

 

Sailing afternoon event

In cooperation with TMF Group, the British Swedish Chamber of Commerce, AmCham and the French Chamber of Commerce, we are delighted to invite you, your family and friends to a

”Sailing Afternoon Event” 

Date: Sunday 17 September 2017
Time: 14.00-17.00 – The race will finish at 15.00 and the prize ceremony will begin at 16.00.
Venue: TMF Group tent, Grand Hotel Saltsjöbaden, Hotellvägen 9, Saltsjöbaden

Invitation will be sent out.

TMF Group is partnering with KSSS, Royal Swedish Yacht Club, and we have the great pleasure of welcoming you to an afternoon of sailing activities at the KSSS Indian Heat by TMF Group Regatta. Welcome to bring your family and friends to the event.

A light buffet will be served and hot dogs for the kids.

Warmly welcome!

 

Click here for more information about KSSS Indian Heat by TMF Group Regatta.


Sponsored by: 

www.tmfgroup.com:

 

In cooperation with:

                                                 

 

 

 

 

 

Eftervalsanalys med Göran Persson och Kjell Magne Bondevik

Efter det norska valet till Stortinget den 11 september 2017 bjuder Norsk-Svenska Handelskammaren – tillsammans med JKL – in Göran Persson, f. d. statsminister, och den norska
f. d. statsministern Kjell Magne Bondevik för en uppföljning och analys. De kommer ge oss kommentarer till utfall, val av ny regering, statsråd och vilka konsekvenser detta får för Sverige. Frågestunden modereras av Per Ola Bosson, Partner på JKL. Efter diskussionen följer mingel med en bit mat och vin.

Datum: Måndagen den 25 september 2017
Tid: Kl 17:00 – 19:30 ink. mingel
Plats: JKL, Sveavägen 24-26, 8tr, Stockholm

 

Kvällens program

17.00 Registrering
17.15 Välkommen, Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren
17.20 Göran Persson
17.40 Kjell Magne Bondevik
18.00 Q&A under ledning av Per Ola Bosson, partner JKL
18.15 – 19.30 Mingel med vin och tilltugg
19.30 Avslut

 

Göran Persson

Göran Persson
Göran Persson är Senior Advisor på JKL och tidigare svensk statsminister. Göran har unik och omfattande erfarenhet av public affairs, finansiella marknader och internationell politik, såväl som ett brett nätverk inom internationellt näringsliv och politik. Han var statsminister i Sverige mellan 1996 och 2006 samt partiordförande för Socialdemokraterna från 1996 till 2007. Göran är högt respekterad för sin breda kunskap i frågor rörande ekonomi, europeisk politik, hållbar utveckling och välfärd. I dagsläget är han styrelseordförande för Scandinavian Biogas, Pegroco Invest och Cambio Health Care Systems.

Kjell Magne Bondevik

Kjell Magne Bondevik
Kjell Magne Bondevik är utbildad präst men har i största delen av sitt vuxenliv varit politiker. Han är före detta statsminister i Norge, från 1997 till 2000 och 2001 till 2005. Således är han den hittills längst regerande icke-socialistiska norska statsministern sedan andra världskriget. Under sin första mandatperiod ledde Bondevik en bräcklig koalitionsregering. När han 1998 sjukskrevs för utbrändhet var han den första statsministern att lämna sitt uppdrag av den orsaken. Under åren 2006-2007 tjänstgjorde Bondevik som FNs generalsekreterares särskilda sändebud i Afrikas Horn. Bondevik är idag ordförande för The Oslo Center.

Välkomna!

Tack till vår partner JKL Group 

 

 

 

 

 

 

 

och vår sponsor: Arvinius + Orfeus Publishing

   

 

 

Norsk-Svenska Handelskammaren i Almedalen 2017

Välkommen besöka oss i Almedalen! Tillsammans med Region Värmland och Norges sjömatråd, Svinesundskommitén medverkar vi på följande seminarium:


Datum: 3/7 2017
Tid:
15:20 – 16:15
Plats: Norsk-Svenska tältet, Hamnplan, H228
Arrangör: Region Värmland
Behovet av infrastruktur över gränsen
Vilken roll har möjligheterna till resande och transporter i arbetet med att utveckla relationerna mellan Sverige och Norge? Vad händer om utvecklingen står still? Politiker och tjänstemän från Norge och Sverige diskuterar vikten av en utvecklad infrastruktur över nationsgränsen.
Medverkande:
 • Björn Rosengren, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren
 • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
 • Siv H Jacobsen, Fylkesvaraordfører, (Ap) Østfold fylkeskommune
 • Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen
 • Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører, (Krs) Akershus fylkeskommune
 • Marcus Smedman, Infrastrukturstrateg, Region Värmland
 • Sara Rhudin, Handläggare, SKL
 • Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen
 • Björn Sundin, Ordförande, Oslo-Stockholm 2.55
 • Per-Gunnar Sveen, Fylkesråd, (Ap) Hedmark fylkeskommune
 • Tomas Riste, Regionråd, (S) Region Värmland
Datum: 5/7 2017
Tid: 10:00 – 11:15
Plats: Norsk-Svenska tältet – Hamnplan, H228

Arrangör: Region Värmland

Hur kan Sverige möta Norges omställning?

Norge är Sveriges viktigaste exportland och när Norges pågående omställning till bioekonomi påverkar landets kommande satsningar kommer det också att påverka oss. När Norges innovationspolitik driver utvecklingen blickar Norge mot Sverige. Men blickar Sverige mot Norge?

Medverkande:
 • Björn Rosengren, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren
 • Maria Hollander, Vd, Paper Province
 • Jukka Terräs, Senior Reasearch Fellow, Nordregio
 • Simen Nord, Leder av opposisjonen, (H) Østfold fylkeskommune
 • Thomas Breen, Fylkesråd, (Ap) Hedmark fylkeskommune
 • Åsa Ström Hildestrand, Kommunikationschef, Nordregio
 • Helén Williams, Doktor i miljö- och energisystem, Karlstads universitet
 • Lars Salvesen, Fylkesråd, (Krs)Akershus fylkeskommune
 • Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna
Datum: 5/7 2017
Tid: 11:45 – 13:00
Plats: Norsk-Svenska tältet – Hamnplan, H228
Arrangör: Norsk-Svenska Handelskammaren, Region Värmland, Norges sjömatråd, Svinesundskommitén

Hållbar maritim tillväxt i gränsregionen
Norges omställning är också blå — hållbar maritim tillväxt och sjömat står på agendan. Hur kan Norge och Sverige samarbeta i frågan och vad görs redan i dag? Genom stärkt samverkan kan vi växa tillsammans. Utvecklingspotentialen för norsk och svensk sjömat är stor!

Medverkande:
 • Siv H Jacobsen, Vice ordförande, Østfolds fylkeskommune
 • Ulf Eriksson, Vice ordförande, Regionala Utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
 • Björn Rosengren, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren
 • Øystein Valanes, Norges sjömatråd
 • Susanne Lindegarth, Göteborgs universitet
 • Elsie Hellström, Verksamhetsledare, Svinesundskommitén
 • Bengt Gunnarsson, Vd, Smögenlax